Det er svært for patienter med smerter altid at blive taget seriøst af deres læge, siger FAKS, Foreningen Af Kroniske Smertepatienter, til Propatienter. ”Lægerne er ikke gode nok til at håndtere smerteramte mennesker” og at ”lægerne har brug for mere uddannelse”. Men det afviser lægernes faglige selskab.
De praktiserende læger kan henvise smerteramte til fx smertecenter og udredning af smerter, men mange læger henviser ikke patienterne videre i systemet. Lægers affejning er som at få en mavepuster. Derfor er der patienter med smerter, der aldrig opsøger lægen igen og derfor ikke får den hjælp, de har brug for.
Nogle skifter læge, men mange holder op med at kæmpe og forsøger at leve med smerterne. Det kan være en stor udfordring ikke at få hjælp. Fx føler hver fjerde gigtpatient, at lægen ikke forstår deres smerter, og hver femte føler sig isoleret pga. deres smerter.
Da kroniske smerter blev en selvstændig diagnose i ICD-11, håbede mange på en bedre behandling af smerteramte mennesker. Men det er ikke sket. Effekten er udeblevet, og patienterne må stadig kæmpe.
Heller ikke de internationale smertelægers selskabs (IASP) nye definition af kroniske smerter synes at virke. Ikke alle læger kender til det nye.
Patientforeningen foreslår, at praktiserende læger skoles bedre til både udredning og behandling, og at de skal anerkende, at skanninger, blodprøver etc. ikke altid forklarer smerterne.
FAKS mener desuden, at der er alt for lange ventetider på smerteklinikker- og centre i Danmark.
Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) anerkender, ”at nogle smertepatienter føler sig mistænkeliggjorte eller affejet hos deres egen læge” og at nogle ikke får den hjælp, de har brug for.
Han mener dog, at de praktiserende læger er i stand til at løfte opgaven, og at det ikke altid er en affejning, når lægen ikke udskriver medicin eller henviser til andre læger. Smertebehandling er ikke kun medicinsk. Han mener dog, der mangler ressourcer og steder at henvise patienter til med bedre tværfaglig hjælp.
FAKS ønsker nu en national plan for kroniske smerteramte patienter og har haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg.
Kilde: https://propatienter.dk/helbred/smerter/3710-patientforening-smerteramte-har-svaert-ved-at-blive-taget-seriost-hos-egen-laege.html

Vi billiger, at FAKS har taget hånd om at bede Folketinget om en national plan for smerteramte. Tak for det. Ca. 800.000 mennesker i Danmark har kroniske smerter. Og i alt for mange år har det været svært for patienterne at blive behandlet. I alt for mange år har Danmark heller ikke fulgt IASP og nu heller ikke ICD-11. Det vækker stor undren, at det er så svært, for samfundsmæssigt er der mange kroner i at hjælpe patienterne bedre.
Når formanden for DSAM affejer, at læger kunne mangle viden eller at nogle lægers holdning til smerteplagede mennesker, måske burde ændres, burde han samtidig give bedre begrundelser. At ”smertebehandling ikke kun er medicinsk” står meget alene, når vi ser på, hvor mange der i årevis venter og har ventet på en henvisning til fx et smertecenter eller en smerteklinik uden, at den praktiserende læge har tilbudt dem hjælp. Når han taler om forebyggelse af udvikling af kroniske smerter synes det endnu mere uforståeligt, for forebyggelse af udvikling af kroniske smerter er der slet ikke fokus på i en lægepraksis.
Vi er dog helt enige med formanden i, at der bør være flere tværfaglige klinikker, som patienterne kan henvises til med mindre, han med klinikker mener klinikker for ”funktionelle lidelser”.
Vi tror, at både læger og patienter kan mangle viden om kroniske smerter. For også smerteplagede patienter kan have forkerte forventninger, når de opsøger en lægen. Fx til medicinsk behandling. Derfor vil en national plan falde på et særdeles tørt sted.