Altinget har i en tid sat fokus på rehabilitering i en lang række artikler.
Målgruppen for rehabilitering borgere, der har eller er i risiko for at få betydelig fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsevne som følge af midlertidig eller varig sygdom, skade efter ulykke eller medfødt handicap, og som har brug for samfundsmæssige indsatser til at opretholde deres aktivitet og deltagelse i samfundet.
Kommunernes landsforening (KL) mener, at det skal være borgernes funktionsevne og ikke diagnosen, der skal være bestemmende for en rehabiliterende indsats.
En rehabiliterende indsats bygger på et tæt samarbejde med borgeren og skal være styret af borgerens egne mål og ønsker for fremtiden.  Borgerne skal have en helhedsorienteret indsats, hvis rehabiliteringen skal lykkes.
Kilde: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/kl-funktionsevne-skal-drive-rehabilitering-ikke-diagnose
Når man ser på målgruppen, synes det nærliggende, at også whiplashskadede er en del af denne og derfor også burde tilbydes rehabilitering.
Hvis funktionsevnen skal være afgørende – og ikke diagnosen – synes de whiplashskadede selvskrevne. I dag falder de alt for ofte gennem sundhedsvæsenets net og tilbydes sjældent relevante tiltag, der kan forbedre tilstanden. En tværfaglig indsats ville være godt, så de skadede ikke blot efterlades i egen varetægt. I et meget specialiseret sundhedsvæsen ”falder” de patienter, der har lidelser på tværs af specialer, igennem. Heriblandt whiplash.
Der er evidens for, at en tværfaglig indsats virker på whiplashskadede.

Se evt. filmen “Behandlingsmuligheder” på www.whiplashguiden.dk