Den 19.8 afgøres den sag praktiserende læge Stig Gerdes har anlagt mod sundhedsmyndighederne. I 2017 mistede han sin autorisation, da han hjalp en ung kvinde, Karina Hansen, der havde fået diagnosen ”funktionel lidelse”.
Stig Gerdes har anlagt sag mod de danske sundhedsmyndigheder, fordi han anklages for ”at have udvist farlig adfærd og været til fare for patienterne”, da han over telefonen reducerede kvindens psykofarmakadosis.
I Fredericia Avisen fortæller han om sin karriere som læge lige siden uddannelsen i 70´ erne.
Han mener, at læger generelt har alt for stor loyalitetsfølelse overfor hinanden. Dog ikke når det gælder ham selv. Hans egne kolleger tør ikke bakke ham op. De ser ham som et eksempel på, hvad der sker, hvis man går imod strømmen og finder, at det er en stor fejl ved systemet, når kritikerne ikke høres.
Retssagen har han i realiteten allerede har tabt. For han kommer aldrig tilbage til lægefaget, fordi han både er gammel og syg af prostatakræft, men hans tab i kroner og ører kan tælles i millioner.
Retssagen kommer til at handle, om myndighederne havde ret til at fjerne Stig Gerdes som læge. Var der grundlag for det?
Kilde: https://fredericiaavisen.dk/processen-mod-stig-gerdes/?fbclid=IwAR0ufwfSJqKacrfQwLm-qFTC-zQ9AUGo3hOkAU5G-7fcmV47YTes82hkuQA

Styrelsen har inddraget Gerdes´ autorisation” mod bedre vidende”, mener han og hans advokat. Han beskylder således styrelsen for at have handlet forkert med vilje.
Han ønsker oprejsning. Desuden ønsker han, at styrelsen stækkes, fordi den skræmmer læger til at ikke at turde sige deres mening.
Stig Gerdes´ advokat, Anders Quistgaard fastslår følgende i sagen:
– at nedtrapning af medicin og behandling af Karina Hansen ikke var en fejl. Det underbygges af andre læger og af, at patienten fik det bedre af det, Stig Gerdes gjorde.
– hvis nedtrapningen ikke var foretaget, ville det have været til fare for patienten.
– at autorisationsfratagelsen er ude af proportioner.
– at det er siden autorisationsfratagelsen er blevet fastslået, at ME, som patienten led af, ikke er en psykiatrisk lidelse, hvorfor de betragter Folketingets beslutning om at fjerne ME som en psykisk sygdom som en opbakning til Stig Gerdes.
Retssagen kører den 19.8 2019.
Kilde: https://frdb.dk/artikel/253382?fbclid=IwAR29EE_foipNO7yTWOMIfsy2MdPOmtn1aIGx1sZmSmhhXTC-ASqFt34LEIQ
Stig Gerdes er patienternes talsmand, og selv om han – som han selv udtrykker det – kan være hård i munden, har han et stort hjerte for syge. Han er inkarneret modstander af ”funktionel lidelse” og mistede sin lægeautorisation af samme grund. Karina Hansen, som fik ”diagnosen funktionel lidelse” blev i 3 år og 8 mdr. først tvangsfjernet og dernæst tvangstilbageholdt og tvangsbehandlet med psykofarmaka. Hun mistede evnen til at tale pga. overgrebene, og hun fik alt for meget psykofarmaka, som gjorde hende sløv og dårlig. Da hun under en ferie hjemme opdagede, at hun ikke længere var tvangstilbageholdt, ønskede hun at blive hjemme i stedet for at bo på et socialpsykiatrisk bosted for svært psykisk syge.
Ingen læger ville være hendes læge efter hjemkomsten. Før Stig Gerdes påtog sig opgaven. Karina Hansen har siden da været i hjemmet og bliver atter passet af sine forældre, hvilket vi så i en dokumentarudsendelse om psykiatrien for et par måneder siden på DR2, hvor hele hendes historie blev fortalt.
Uanset udfaldet af sagen, blev Stig Gerdes udnævnt som patienternes talsmand siden, han som læge deltog i Folketingets høring om ”funktionelle lidelser” i 2014. Det var patienterne første store opgør med en diagnose, som langt de fleste patienter absolut ikke ønsker at få, og som også Whiplashforeningen tager afstand fra.