Cand.mag., forfatter og debattør Lisbeth Riisager Henriksen skriver på sin Facebookside, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen onsdag den 27.11 kl. 11 skal i samråd. Torsten Gejl fra Alternativet står bag. Anledningen til samrådet er, at 1950 mennesker er døde inden for seks mdr. efter, at de har fået tilkendt førtidspension, siden reformen trådte i kraft. Ministeren skal svare på, om han mener, det er rimeligt.
Ministeren er også blevet bedt om at redegøre for status af den ”kritiske gennemgang af førtidspensions- og fleksjobområdet og i den forbindelse oplyse, hvad ministeren forventer, at der kommer ud af gennemgangen”.
Han skal også svare på, hvilke midler, han vil tage i brug mhp. at færre terminale patienter ender i ressourceforløb og jobprøvning.
Sidst men ikke mindst skal han redegøre for, om han har til hensigt at give de sygeste borgere en livline, så der lægefagligt kan nedlægges veto ved ressourceforløb.
Da samrådet er åbent, er der muligt at være til stede under samrådet.
Kilde: Facebook.

Af Folketingets hjemmeside fremgår, at tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Tilmeldingen skal ske senest kl. 11 dagen før samrådet – altså i dag.
Der bør beregnes ekstra tid til registrering og sikkerhedstjek.
Samrådet tv-optages og vises direkte på Folketingets hjemmeside – nedenstående link!
Optagelsen vil også efterfølgende kunne ses på TV. Det vises forskudt på Folketingets kanal.
Kilde: https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/BEU/kalender/44940/samraad.htm?fbclid=IwAR17UGyeydCpuIIT3JeApVV4nJRo-lBNp_bCzUzINWWixjkvd2CUr83RgPc

Den 9. september skrevet vi om beskæftigelsesministerens svar på Torsten Gejls tidligere stillede spørgsmål til ministeren. Du kan du læse det her: http://www.whiplashforeningen.dk/nyheder/overdoedelighed-blandt-dem-der-faar-sociale-ydelser/
Samrådet er en følge af de svar, beskæftigelsesministeren dengang gav Torsten Gejl. Af svarende fremgik bla., at 3,8 % døde indenfor relativt kort tid efter tildelingen af førtidspension.
Vi ser frem til at høre beskæftigelsesministerens svar på Torsten Gejls fire spørgsmål til samrådet. Måske især status på den kritiske gennemgang af førtidspension og fleksjobordning.
Det er socialdemokraterne selv, der i sin tid indførte reformerne med Mette Frederiksen i spidsen som socialminister. Der har været flere høringer om problemer med reformerne siden, uden at det har ført til væsentlige ændringer. Nu er der gået mere end seks år, og problemerne er stadig så massive, at vi er nødt til at håbe på, at beskæftigelsesministeren endelig vil handle på problemerne.
Vær opmærksom på, at det er muligt at overvære samrådet i Folketinget, hvis du har lyst.