Samsynstræning diskuteres ned jævne mellemrum i Whiplashforeningens Facebookgruppe.
Der er ingen evidens for samsynstræning, men behandlingen nævnes som et spørgsmål i de nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse.
Over 50 % med whiplash har samtidig hjernerystelse, så derfor kan retningslinjen for hjernerystelse også være retningsgivende efter whiplash.
Spørgsmålet i retningslinjen lyder: Skal samsynstræning tilbydes hjernerystelsesramte med visuelle problemer? Visuelle problemer kan fx være dobbeltsyn, sløret syn og læsevanskeligheder. Forskning peger på, at synsproblemer forekommer hyppigere hos patienter efter hjernerystelse end i den almene befolkning.
Da der ikke er fundet evidens for samsynstræning eller optometrisk træning anbefaler retningslinjen, at det er god praksis at anbefale denne træningsform ved længerevarende visuelle problemer efter hjernerystelse.
Erfaringen er, at 3-6 mdr. s træning kan forbedre fx evnen til at kunne læse og udføre andet nærarbejde samtidig med, at det kan reducere dobbeltsyn, sløret syn, tab af læsested, problemer med at huske det læste samt hovedpine, øjengener og træthed.
Det vurderes, at de fleste personer med visuelle symptomer gerne vil have træningen tilbudt. Træningen har også vist sig hjælpsom i forhold til at vende tilbage til arbejde.

Kilde: https://files.magicapp.org/guideline/e1a534ef-a23d-400e-b47f-35b4c232955b/published_guideline_4773-0_4.pdf

 

Også mange har efter whiplash haft glæde af samsynstræning. Mange har fået færre problemer med synet efter træningen. En del har dog også måttet opgive træningen, fordi den er for krævende for dem.
Der er også dem, der har fået briller efter whiplash, og som ikke længere havde behov for dem efter samsynstræning.
Hos nogle er dobbeltsyn efter whiplash forsvundet efter træningen.
Det er vanskeligt at vide, om samsynstræning har en effekt, hvis problemerne stammer fra nakken og ikke fra hjernen. Men måske kan problemerne i nakken omvendt forbedres gennem samsyntræning? Jvnf. det svenske forskningsprojekt med træning af nakken startende med øjnene.
Vi håber, at det er samsynstræning nu er med i de nationale kliniske retningslinjer gør, at der med tiden kommer mere forskning på området. Indtil da kan man sige, at samsynstræning er harmløs forstået på den måde, at hjælper det, er det godt og hjælper det ikke, gør det ingen skade.