Lige nu undersøger Dansk Center for Hjernerystelse, om det er muligt at udvikle et screeningsværktøj, der kan afdække synsproblemer hos patienter med hjernerystelse.
Synsproblemerne bliver ofte opdaget sent, og ubehandlede synsproblemer kan nedsætte effekten af andre behandlinger.
Projektgruppen vil undersøge, om det er muligt at afdække subjektive synsproblemer via et spørgeskema. Desuden vil de udvikle et undersøgelsesværktøj og sammenligne sammenhængen mellem det selvrapporterede spørgeskemae og den objektive undersøgelse.
Kilde: https://dcfh.dk/forskning-om-hjernerystelse/

Hvis det lykkes at udvikle et screeningsværktøj til konstatering af synsproblemer, må det være muligt også at anvende værktøjet hos de mennesker med whiplash, der har en samtidig hjernerystelse.
Whiplashforeningens spørgeskemaundersøgelse viste, at 75 % havde problemer med at fokusere deres syn, fx ved læsning.
Vi mener stadig, at whiplash burde have været med i målgruppen i det 4-årige forsøgsprojekt med længerevarende hjernerystelse. Hjernerystelse og whiplash kan hos mange være to sider af samme sag, og symptomerne ved de to tilstande kan være ret ens.