Nackskadeförbundet
Tre av världens främsta experter inom craniovertebral junction, chiari mm
kommer att föreläsa på vårt seminarium fredag den 5. November 2021
Scandinavian Star Sullentuna, Aniaraplatsen 8, Tfn 08- 517 264 00

Moderator: Anna MacDowall, MD, PhD, Överläkare Ryggkirurgi

Atul Goel, Professor Neurokirurg

Professor i neurokirurgi Atul Goel Indien Chef King Edward Memorial Hospital.
Världens främsta expert på atlantoaxial instability.

Evolving understanding of craniovertebral junction instability.

Jesus Lafuente, LMS, FRCEd, PhD Neurokirurg
Professor i neurokirurgi Spanien Jesus Lafuente tidigare president av

European Association of Neurosurgical Societies. Chef Hospital Universitario del mar Barcelona.

Craniocervical instability. General aspects.

Massimilano Visocchi

Professor i neurokirurgi Massimilano Visocchi Italien president för  International Society of Reconstructive Neuro surgery. Chef för neurokirurgiska enheten  Craniocervical Junction

vid  katolska universitetet S Cuore Policlinico Gemelli Rom
Combined transoral and oarm assisted approach for CVJ surgery: Ligth and shadow s in single center experience with improving Technologies

Dr. S.J. Sasha Blaskovich
Whiplash and Injury Clinic Canada kommer också att delta.

”The Involuntary Neuro-Musculo-Physiologic Response to Craniocervical Instability, and a Non-Invasive Method to Keep the Tone of this Involuntary Response System Optimized”. 

Seminariet börjar 09.00, lunch 12.00-13.00, slut 17.00. Föreläsarna använder ca 1 tim var. Efter, med föreläsarna en frågestund.

Bert Magnusson, 070-266 01 58, eller 0281-300 59, Maggan 073-384 58 98 e-mail: bert.magnusson@nackskadeforbundet.se

Boka gärna rum hos Scantic Star Sollentuna, Aniaraplatsen 8, Tfn 08- 517 264 00
Nackskadeförbundet Medlemmar 1000 kr, Icke medlemmar 1 200 kr, Professionen 1 400 kr

Bankgiro: 744-4136, Plusgiro: 424849-8. Ange seminarium.
Anmälan Bindande. (Du beställer mat och kaffe själv.)

www.nackskadeforbundet.se