I en ny undersøgelse er der fundet data på 55.424 personer mellem 20 og 59 år med hjernerystelse diagnosticeret mellem 2003-2017. De ramte havde gennemsnitlig en lønnedgang på 4,2 % i mindst fem år efter hjernerystelsen. Nogle blev hurtigt raske, mens en lille gruppe var hårdt ramt, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.
Risikoen for at stå udenfor arbejdsmarkedet efter fem år er øget. For dem uden videregående uddannelse stiger risikoen for arbejdsløshed 32 %, mens den stiger med 115 % for dem, der har en videregående uddannelse. Deres risiko for at ende på overførselsindkomst er dobbelt så stor, som hvis de ikke havde fået hjernerystelse.
Der er stor forskel på, hvor meget fagpersoner ved om hjernerystelse og behandling heraf. Tilbud og behandling er desuden forskellige afhængigt af, hvor man bor i landet. Men de nye nationale kliniske retningslinjer for hjernerystelse er, ifølge leder af Center for Hjernerystelse Hana Malá, det første skridt til at løfte viden på området.
De nye retningslinjer er ikke en facitliste, men viden peger på, at behandling, genoptræning og rehabilitering har en effekt på længerevarende symptomer. Behandlingen skal dog være individuel, for ingen patienter er ens.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/4452-for-forste-gang-kommer-retningslinjer-i-behandling-af-folk-med-senfolger-efter-hjernerystelse.html

Hvert år får ca. 25.000 mennesker hjernerystelse, heraf mere end 7.500, der samtidig har whiplash. Ca. 15.000 får whiplash, og mere end halvdelen af dem, får hjernerystelse.
Mange mennesker risikerer derfor hvert år at blive handicappet, og det er langt fra ligegyldigt, hvordan de behandles. Den forskning, der p.t. laves på Center for Hjernerystelse kommer også de whiplashskadede til gavn på sigt. I hvert fald dem, der har samtidig hjernerystelse, hvis det diagnosticeres. Det kniber dog med lægers viden, hvilket centerlederen også skriver i artiklen.
En gennemsnitlig lønnedgang på 4,2 over 5 år lyder måske ikke af meget, men når det “kun” 10-15 % bliver invaliderede og lønnedgangen er gennemsnitlig, bliver det pludselig en stor lønnedgang for dem, der ikke bliver raske. At akademikerne er hårdest ramt økonomisk, kan der være flere forklaringer på. Dels lever de af at bruge deres hjerne, som fungerer dårligere pga. senfølger, og dels har de i forvejen større lønninger.
Lige nu går Hjernerystelsesforeningen med Center for Hjernerystelse foran, og det skal vi være glade for i Whiplashforeningen, for det må også komme de whiplashskadede til gode. Der er læger i andre dele af verden, der går foran i forhold til at behandle for både whiplash og hjernerystelse efter et hoved- eller nakketraume. Det er gode toner, når vi fra en svensk undersøgelse ved, at dem, der udvikler kronisk whiplash har symptomer på hjernerystelse fem år efter og dem, der ikke bliver rask efter hjernerystelse, har whiplash.