Professor, dr. med,. Lars Arendt-Nielsen og hans forskerholder i færd med at afdække såkaldte epigenetiske forandringer. Epigenetik er en betegnelse for ændringer i arvemassen, som både kan skyldes arvelige faktorer og udefra kommende påvirkninger. Forskerne sammenholder således, hvordan miljøpåvirkninger kan ændre genernes funktion. De mener, at ændringerne er vigtige for forståelsen af smertesystemet. Dog ved de endnu ikke, hvor stor betydning det her.
Når dyr er blevet udsat for forskellige miljøpåvirkninger, fx gennem føde eller islolation, sker langvarige ændringer i deres smertesystem, som bliver mere følsomt. Hele nervesystemet påvirkes.
Miljøgifte, kost, psykisk stress, frygt og mistrivsel kan føre til ændringer i det epigenetiske mønster.
Forskernes mål er, at der kan udvikles epigenetisk smertebehandlende lægemidler, som neutraliserer de forandringer, der er sket.
Epigenetiske ændringer kan nedarves, hvilket betyder, at første generation kan have nedarvede ændringer i smertesystemet.
Lars Arendt-Nielsen faststlår: ”Tiden, hvor nogle måtte mene, at fibromyalgi er en psykologisk lidelse, er forbi. Det er en forældet tankegang, som ikke holder mere”.
Sygdommen kan dog udvikles af psykologiske og sociale stressfaktorer, fx fysisk vold og misbrug.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2361-professor-vores-forskning-kan-blive-en-nogle-til-behandling-af-fibromyalgi.html

Lars Arendt-Nielsen fastslår her, at fibromyalgi ikke er en psykisk sygdom. Det er en sygdom, der findes i arvemassen. Det lyder måske umiddelbart til, at kroniske smerter kan være udløber af samme genetiske forandringer? Han taler nemlig også om kroniske smerter. I givet fald vil også andre smertepatienter med tiden kunne hjælpes med denne forskning.
Når det er sagt, er der også mange whiplashskadede, der får diagnosen fibromyalgi efter skaden. Det kan jo også tyde på, at der måske kan være en sammenhæng.
Lars Arendt-Nielsen synes at være den fremmeste forsker indenfor smerteforskning i Danmark. Hans forskning har ofte været i direkte modstrid med psykiater og professor Per Finks antagelser vedr. smerter. Per Finks teori bygger på, at smerter opstår pga. tidligere psykiske traumer, og at de kan hindres ved, at man får andre stimuli. Det sidste kender vi alle, men vi ved jo også, at det ikke helbreder de skader, folk har i nakken efter whiplash. Det første med de tidligere psykiske traumer og ikke ulykken skulle være årsagen til smerterne anerkender vi ikke.

Se også filmen “Jagten på den perfekte pille” på http://whiplashguiden.dk/nyskadet/smertebehandling/ og “Smerteklinikker” på http://whiplashguiden.dk/kronisk-skadet/smerteklinikker/