Henvises du til Smerte- og Hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital, bør du være opmærksom på, at klinikken har ansatte, som samtidig er ansat på afdelingen for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital.
I et stillingsopslag i efteråret 2018 står: ”Funktionelle Lidelser blev oprettet i 1999 og varetager regionsfunktion for behandling af funktionelle lidelser, det vil sige komplicerede somatoforme lidelser, dissocialtive lidelser og helbredsangst samt patienter med kroniske smerter; det sidste i samarbejde med Neurologisk Afdeling”. Det ser derfor umiddelbart ud til, at kroniske smertepatienter ikke betragtes som psykisk syge; men fakta er, at en del whiplashskadede allerede har fået afdelingens forskningsdiagnose BDS (Bodily Distress Syndrom) skrevet ind i deres journal efter et besøg på Smerte- og Hovedpineklinikken pga. kroniske smerter.
Vær derfor meget opmærksom på, om ”smertelægen” spørger mere ind til din barndom, relationer, tidligere traumer og lignende end til dine smerter. Det kan nemlig tyde på at lægen er i færd med at lave en psykiatrisk journal. Vi har desværre erfaret, at der er whiplashskadede, der ikke er blevet orienteret om, at de sidder overfor en psykiater og ikke overfor en smertelæge, som de troede.
Afdelingen søger psykiatere, socialmedicinere, neurologer, reumatologer eller almene medicinere med interesse i ”funktionel lidelse” til stillingerne. Derfor vil du fremover også kunne møde andre slags læger, der IKKE er smertelæger, men ansat ved FFL. Ingen af lægerne er umiddelbart tilstrækkeligt uddannet til at varetage opgaven med behandling af patienter med komplekse, kroniske smerter. Måske har de taget kurser i smertebehandling; men da der mangler uddannede smertelæger i Danmark, løses dette problem måske ved at psykiatrisere smertepatienter og få dem over i psykiatrien.
Det tager vi selvfølgelig stor afstand fra, for det virker langt fra betryggende.   

Sig derfor fra, hvis du får mistanke om, at du psykiatriseres, hvis du ikke ønsker en BDS diagnose (”funktionel lidelse”). Da det er en ikke godkendt forskningsdiagnose bør du kunne sige, at du ikke ønsker den skrevet i din journal. Fasthold dét, hvis lægen alligevel forsøger. Klag, hvis det sker alligevel.