Det ser ud til, at Oxycodon, som er et stærkt smertestillende opioid ordineres til flere og flere danskere. Sidste år fik 90.000 stoffet. Oxycodon er meget afhængighedsskabende, og mange amerikanere er døde efter misbrug af præparatet, skriver Propatienter.
Folk, der bruger det, risikerer at blive narkomaner, fordi det også giver psykisk afhængighed. Og over tid giver det desuden døsighed og uklare tanker.
Til gengæld er forbruget af Tramadol, som er et svagere virkende opioid, reduceret til en tredjedel på seks år. Noget tyder på, at patienterne i stedet for Tramadol får det stærkere Oxycodon i dag.
Oxycodon udskrives specielt af praktiserende læger. Formanden for de praktiserende læger siger, at det skyldes manglende tilbud, som patienterne kan henvises til, som ”fx psykoedukation, vejledning, fysisk træning, terapi og andre ikkemedicinske indsatser”.
Kilde: https://propatienter.dk/helbred/smerter/3733-berygtet-medicin-bruges-af-flere-og-flere-danskere.html 

Vi finder det dybt problematisk, at et relativt harmløst stof som Tramadol erstattes af en stærkt afhængighedsskabende stof, som risikerer at skabe narkomaner.
Vi har flere gange problematiseret manglen på virksomme behandlinger til smertepatienter. Vi har også problematiseret den flerårige ventetid på at komme på smerteklinik samt den indsats, der har været gjort for at sænke forbruget af tramadol uden at læger har andet at sætte i stedet.
Gigtpræparater anbefales heller ikke længere til patienter med kroniske smerter, fordi de har nogle meget uheldige bivirkninger ved længere tids brug.
Men når Tramadol erstattes af Oxycontin, gøres patienterne en bjørnetjeneste. Tramadol er ganske vist fysisk afhængighedsskabende, men sammenlignet med Oxycodon, er det meget mildt.
I mange år ”solgte” lægemiddelvirksomheder Tramadol på, at det ikke var afhængighedsskabende, men da det gik op for læger, at det ikke var korrekt, blev der gjort en massiv indsats for at dæmpe forbruget i Danmark. Og det er lykkedes til fulde med en reduktion til en tredjedel af det tidligere forbrug i løbet af relativt få år. Men hvad hjælper det, når det erstattes af noget, der er langt mere skadeligt?
Tramadol giver først og fremmest fysisk afhængighed, mens Oxycontin giver både fysisk og især psykisk afhængighed. Det sidste er langt værre, når patienten skal ud af det igen.
Eksemplet viser, hvor store konsekvenser falsk reklame fra lægemiddelbranchen har for patienter, som ikke ved bedre.
Når det er sagt, har der i den seneste tid været kritik af lægers manglende viden om smerter. Det er forståeligt, at de kan være magtesløse, når de står overfor et smerteramt menneske og ikke kan hjælpe, men der er noget helt galt, når Sundhedsstyrelsen vil have læger til ikke at udskrive et relativt mildt, men dog afhængighedsskabende præparat og de så i stedet udskriver noget, der er langt farligere.