Der har de seneste år været store faglige diskussioner i anerkendte tidsskrifter om diagnosekoderne for smerter i ICD-11. Per Fink har i en artikel sammen med andre forfattere skrevet, at smerter stemmer overens med den nye diagnosekode i ICD-11, BDD, Bodily Distress Disorder (BDD). Men BDD er en ren psykisk sygdom. En række af bl.a. smertespecialister fra både Australien og Europa har derfor kritiseret hans synspunkt. Kronisk smerte er ikke en mental forstyrrelse og bør ikke sættes sammen med BDD, fordi man da ser bort fra den biologiske forskning i smerter. Sidstnævnte finder kritikerne også meget kritisabelt.
WHO har nu talt, og de har i stedet givet smerter deres helt egen diagnosekode i ICD-11!
Pga. den omfattende kritik undrer Peter la Cour sig over, at den danske Sundhedsstyrelse har valgt at anerkende diagnosen ”funktionel lidelse”, som langt fra alle danske læger er enige i.
Kilde: Peter la Cours bog ”Hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer?”. FADL. 2021.

Vi er glade for, at WHO ikke har fulgt Per Fink og andre læger, der tilhører det psykosomatiske samlersynspunkt. Psykosomatik betyder i denne sammenhæng, at smerter har psykiske og ikke fysiske årsager. Samlersynspunktet står for, at mange forskellige uforklarede sygdomme betragtes som én og samme sygdom, nemlig ”funktionel lidelse”. Men smerter skyldes ikke ”noget psykisk”, og smerter kommer ikke med i en diagnose med alle mulige andre sygdomme. Det har WHO slået fast. Og den internationale smerteorganisation har for længst slået fast, at smerter er en selvstændig sygdom. Smerter kan påvirkes af ”noget psykisk”, men kan ikke forklares med ”noget psykisk”!
At smerter i IDC-11 har fået sin egen diagnosekode kan gøre, at smerteforskningen forhåbentlig intensiveres til gavn for alle smerteramte. At whiplash kun rubriceres som kroniske smerter i ICD-11 har vi det sværere med, for det kan i værste fald betyde, at forskningen i whiplash sættes i stå.
Noget tyder på, at whiplash efterhånden er blevet en lidelse, som ikke læger, men fysioterapeuter, kiropraktorer og alternative behandlergrupper tager sig af. Læger burde faktisk overlade ansvaret for patientgruppen til andre kiropraktorerne.