Sociale medier gavner patienter viser ny canadisk forskning, som har undersøgt, om YouTube kan hjælpe unge med smertefulde, kroniske lidelser.
Mange unge deler viden og finder et værdifuldt fællesskab via sociale medier. De finder støtte, forståelse og også opmuntring i fællesskaberne, hvilket gør, at de ikke føler sig alene.
En dansk forsker bekræfter, at kroniske patienter i stor grad bruger sociale medier og har glæde af det. Det mindsker isolation og ensomhed.
Der deles først og fremmest erfaringer, der bygger på egne erfaringer, samt tips til dagligdagen. Men sociale medier bruges også til at finde en ny identitet med sygdom gennem mennesker, den syge kan spejle sig i.
Der er en tendens til, at fællesskaberne bliver mere og mere specialiserede.
Ulemperne ved sociale medier er, at det er vanskeligt at sortere og forholde sig kritisk til den store mængde viden, der deles. Noget har mere alternativ karakter og er mindre evidensbaseret. Er der tale om eksperimentel behandling kan det være direkte skadeligt og farligt.
En ulempe ved de sociale medier kan også være, at sygdommen kan komme til at fylde meget, så de syge hænger fast i sygerollen. Det sker, hvis grupperne primært fortæller ”offer-historier” – altså at de har det hårdt. Frem for at dele, hvordan sygdommen kan mestres. Der er stor forskel fra gruppe til gruppe.
Kilde: https://propatienter.dk/nyheder/2185-patienter-sadan-har-vi-gavn-af-de-sociale-medier.html
Det, der skrives på de sociale medier, når man søger råd og vejledning vedr. whiplash, bør altid tages med et grand salt. Måske især når det drejer sig om behandling. Ikke to whiplashskader er ens. Derfor kan alle i princippet også reagere forskelligt på samme behandling. Bevar derfor din kritiske sans. Brug kun det, du føler, virker rigtigt for dig. Sørg også for fx at få kendskab til såvel fordele som ulemper ved en behandling. Ofte tales der kun om fordele. Lyder en behandling til at være for godt til at være sandt, kan det faktisk også ofte være tilfældet. Pengepungen kan tømmes og effekten udeblive eller behandlingen kan give dig flere problemer, end du havde i forvejen. Undersøg derfor – for din egen skyld – både behandling og behandler, før du giver dig i kast med nyt.
Du kan få konkrete råd til, hvad du kan gøre i filmen ”Behandlingsmuligheder” ligesom du kan læse hjemmesideteksten under filmen på www.whiplashguiden.dk Her finder du gode råd, der forhåbentlig kan forebygge, at du  ikke skader dig selv yderligere.