16 syge mennesker med whiplash og hjernerystelse har taget initiativ til at både at lave en samlet bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed og at indgive individuelle klager over en bestemt navngiven speciellæge, som laver mange speciallægeerklæringer bestilt af forsikringsselskaber.
De 16 personer mener, at lægen er subjektiv, ikke ved nok om det, vedkommende skriver i erklæringen, skriver fejlagtige oplysninger m.m. Desuden vurderer lægen i deres sager, at der ikke er sammenhæng mellem ulykke og sygdom, skønt det ikke er vedkommendes opgave at vurdere.
De mangelfulde, fejlagtige og subjektive speciallægeerklæringer er kommet mange til skade i forhold til deres erstatningssager. Derfor har de 16 personer samlet 600 siders dokumentation, som de har medsendt klagen.
Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger nu klagen. Finder de lægen skyldig, kan det betyde, at vedkommende kommer under skærpet tilsyn eller i værste fald får frataget sin autorisation.
Det, de 16 personer gør, kræver både stort overskud, som de ikke har og stort mod. Der er ingen tvivl om, at de med deres klage hjælper mange andre med lignende problemer, hvis det viser sig, at lægen er skyldig i forsømmelser og fejlvurderinger.
Kilde: https://www.a4nu.dk/artikel/16-forsikringskunder-har-sendt-bekymringshenvendelse-om-laege?fbclid=IwAR2XgVIF8uAxlnqpVszZZlNZIbBXEf6cSD57k43GB3b4MvftW_DshxBq0ng