Tidligere praktiserende læge Stig Gerdes, som mange af os kender for hans kamp imod såkaldte ”funktionelle lidelser” og for sagen om Karina, der blev tvangsfjernet, tvangsbehandlet og tvangstilbageholdt på formodning om ”funktionel lidelse”, har mistet sin autorisation pga. dette arbejde.
Stig Gerdes påtog sig at være Karinas praktiserende læge, da hun kom hjem. Ingen andre ville. Som det første trappede han hende ned i psykofarmaka efter ønske fra patient og forældre, hvorefter hun fik det bedre. Men for Stig Gerdes førte handlingen til, at han mistede sin autorisation som læge i to år, hvilket bevirkede at 2000 patienter stod uden læge og to blev bragt i livsfare.
Han kunne ikke anke afgørelsen, og valgte derfor at anlægge retssag mod Styrelsen for Patientsikkerhed. Sagen var i retten i august og blev afgjort i går, og Stig Gerdes tabte. Han står til at miste sin autorisation for altid. Men han har på stedet anket afgørelsen til Landsretten.
Den psykiater, der har overtaget behandlingen af Karina efter Stig Gerdes sagde i retten, at Stig Gerdes har handlet helt efter bogen, da han nedtrappede medicinen. Karinas far siger, at han har reddet hendes liv.
Afgørelsens beror ifølge sektorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Karsten Bech, som ifølge artiklen er forhadt blandt landets læger, på, ”at Gerdes overtrådte samtykkeregler, startede nedtrapning op over telefon, og ikke kontaktede de tidligere behandlere.

Kilder:
https://fredericiaavisen.dk/eksklusivt-stig-gerdes-efter-dommen/?fbclid=IwAR1u4LzmDZSui0_TAU_j4MKypq-9YMLeDIeN0f5q9fLNvQw-y3y2zoliqQw og
https://fredericiaavisen.dk/retssagen-stig-gerdes-mod-styrelsen-for-patientusikkerhed/

Mange borgere har skrevet en kommentar under de artikler, der er skrevet i Fredericiaavisen, som har fulgt Stig Gerdes tæt siden, han mistede sin autorisation. Hans tidligere patienter støtter op om ham. Det samme gør mange af dem, han har arbejdet utrætteligt for. Mange føler, at retssikkerheden er truet, når en mand som Stig Gerdes kan dømmes. Mange sager om dårlige læger har gennem år og dag fundet vej til pressen uden, at lægerne er blevet dømt. I disse dag florerer en sag om et lægehus, der har givet 26 børn for gamle vaccinationer, hvilket har fået konsekvenser for børnene. Men lægerne slap ved at ændre lægehusets navn! For mange brådne kar får lov at slippe, mens det ser ud til, at læger, der arbejder for patienter men er uenige med systemet, bliver straffet?!
Stig Gerdes har gennem 38 år ikke fået en eneste anmærkning i forhold til sin lægegerning, men han er blevet ilde set blandt mange kolleger pga. hans holdninger til både HPV-vaccinen og ”funktionelle lidelser” (ifølge ham selv). Sidstnævnte kaldte han i øvrigt for ”kejserens nye klæder” på en høring om samme i Folketinget i 2014. Han har siden da arbejdet imod ”funktionelle lidelser”, hvilket ikke har givet ham høje karakterer i karakterbogen hos de danske sundhedsmyndigheder. Under retssagen blev han faktisk også spurgt om sin holdning til HPV-vaccinen, selv om spørgsmålet INTET havde med sagen at gøre.
Vi har oplevet Stig Gerdes som patienternes mand. Også når vi taler whiplash. Han er en mand med et stort hjerte, som har gjort alt, hvad der stod i hans magt for sine patienter, og alligevel mistede han sin autorisation som læge.
Vi ser frem til at høre, om Landsretten om lang tid kommer frem til at andet resultat end Byretten.

Se filmen “Nej tak til funktionelle lidelser” på http://www.whiplashforeningen.dk/generelt-om-whiplash/funktionelle-lidelser/ og læs om foreningens holdninger til whiplash under “Om os” på www.whiplashforeningen.dk