Tidligere praktiserende læge Stig Gerdes, som har talt mange patienters sag, bla. i forhold til”funktionel lidelse”, giver nu endeligt op og dropper sin retssag, skriver Fredericia Dagblad.
Han mistede sin autorisation som læge i januar 2017 og siden har han kæmpet for at få oprejsning og genvinde sin titel og faglige ære.
Nu giver det dog ikke mening at fortsætte længere, mener han. Han har ikke en chance for at vinde.
I stedet vil han skrive en bog om sagen.
Det, der har fået bægeret til at flyde over, er, at retssystemet ikke har tilladt ham at stille uddybende spørgsmål under ankesagen, og derfor har han ikke mulighed for at forsvare sig. Advokaten giver ham ret.
Landsretten har på forhånd afgjort hans sag, mener han.
Hans helbred er heller ikke længere, hvad det har været. Han har kræft i prostata, gigt, smerter i begge knæ og sover dårligt. Desuden føler han sig gammel og svækket og er her måske slet ikke om et år.
”Hans konklusion er, at han hverken har tid, råd eller energi til at kæmpe videre i og med et system, han ikke længere har tiltro til”.
Læger, der er skyld i patienters død, er blevet straffet med en bøde, men han fik frataget sin autorisation, fordi han forsøgte at redde en ung kvindes liv.
Han har mistet sin kampgejst og erkender, at han ikke er ufejlbarlig.
Sagen har kostet ham 6-7 mio. kroner.
”De er tabt, men fuck det”. ”Nu handler det om at ændre systemet, så det bliver mere modtageligt for fornuft”. Han mener, læger er bange for at stå ved deres arbejde og tale om fejl, de begår i dag, men ”man bør ikke være bange for at gøre det rigtige”, slutter han.

Kilde: https://frdb.dk/artikel/opgiver-retssag-stig-gerdes-svirper-h%C3%A5ndkl%C3%A6det-i-ringen?fbclid=IwAR3B-qNSFjjlCFgWCWX-SdCtogY7N92KG7LDLhlEKZONQWXAVLxB9cu0qyw

Whiplashforeningen vil gerne takke Stig Gerdes for hans indsats for nogle af samfundets svageste patienter, nemlig dem, der har været allermest mest frustrerede over deres helbred, fordi de psykiatriseres og mangler undersøgelses- og behandlingsmuligheder i sundhedssektoren.
Da patienterne havde brug for ham, stillede han op til en høring i Folketinget om ”funktionelle lidelser” og talte patienternes sag. Da Karina Hansen var blevet tvangsfjernet, tvangsindlagt og tvangsbehandlet gennem to år for en lidelse, hun ikke havde, nemlig ”funktionel lidelse”, var han den eneste, der ønskede at være hendes læge, da hun kom hjem. Ingen anden turde. Fordi han trappede hende ned i medicin, som hun ifølge blodprøver var overdoseret af, mistede han sin autorisation.
Hvordan det kunne ske, er vi stadig forundrede over. Det virker fuldstændig forkert, men Stig Gerdes har aldrig været en læge, der rettede ind, og det kan måske have været med til, at eskalere det hele? Han talte, hvor andre tav. Han var ikke bange for at sætte sig selv og sin karriere på spil.
Mange mennesker har talt hans sag, men i sidste ende var der kun ham selv til at tale i retten, og det opgav han pga. sit helbred og åbenlyst dårlige betingelser for at opnå retfærdighed.
Der er læger, der har fejlet og været skyld i patienters død pga. forsømmelser. I ovenstående artikel nævnes to drenge med meningitis. De læger, der forsømte at behandle drengene, praktiserer stadig. Der har gennem årene været læger, der har ødelagt patienters liv og stadig arbejder som læger. Der er læger, der har stjålet forskningspenge og brugt dem til eget forbrug, og som stadig er læger. Og så er der læger, der på anden vis skader deres patienter. Fx når de stiller diagnosen ”funktionel lidelse” hos whiplashskadede og udlader at få dem ordentligt undersøg, så diagnoseforsinkelse og forkert behandling ligger lige for.
Stig Gerdes, som forsøgte at redde en ung kvindes liv, og som i årevis har kæmpet for og talt de svage patienters sag, ikke må længere fungere som læge. Der er noget, der ikke stemmer.
Vi ville ønske, at Stig Gerdes fik oprejsning. Vi ville ønske, at han havde kræfterne til at fortsætte kampen, men forstår også, at det hele er blevet for meget med de dårlige odds, der er for at vinde og pga. hans tiltagende dårlige helbred.
Vi ønsker Stig Gerdes alt godt og håber, hans kommende bog kan ”rykke” ved de åbenlyse urimeligheder, der synes at præge hele hans sag.