De sidste fem år har fejldiagnoser kostet 502 mio. kr. til 3.541 patienter ifølge Dansk Selskab for Patientsikkerhed i en rapport, som udkommer til efteråret. I rapporten gives samtidig give et bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre til at stille diagnoser, fordi forkerte eller for sent stillede diagnoser giver fejlbehandling.
Fejldiagnosticering er da også den mest hyppige årsag til, at der udbetales erstatninger til patienter. Fejldiagnosticering sker hovedsageligt på sygehuse (70 % af tilfældene mod 18 % hos egen læge). Alligevel er det et område, der har haft meget lidt bevågenhed.
I hver fjerde sag indgår diagnosefejl pga. manglende eller forkerte eller forsinkede diagnoser.
Problemet eksisterer ikke kun i Danmark. I USA oplever ca. 5 % af voksne, ambulante patienter forkert eller forsinket diagnose, hvilket er årsag til 10 % af alle patientdødsfald og 17 % af alle utilsigtede hændelser.
”Fejldiagnoser er den mest hyppige medicinske fejl og den mest alvorlige” skriver læge og direktør David Newman-Toker i en undersøgelse.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed håber, at den kommende danske rapport vil føre til ændringer i Danmark. Mange fejl kunne være undgået, idet de skyldes organisationssvigt og for lidt tværfagligt arbejde. Der skal være bedre supervision i ambulatorier og praktiserende læger skal have hurtig adgang til apparatur og analyser på hospitalerne.

Kilde:
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2380-fejldiagnoser-har-kostet-502-mio-erstatningskroner-over-fem-ar.html

Endelig er der fagfolk, der har fået øjnene op for konsekvenser af den manglende tværfaglighed i det danske sundhedsvæsen pga. den ensidige specialisering. Det betyder, at patienter, bla. whiplashskadede, der hører til i flere specialer, falder igennem i systemet. Vi og mange andre patientforeninger har i mange år kritiseret psykiatriseringen af de whiplashskadede og den manglende tværfaglige behandling. Mange får ikke opdaget skader, der kan behandles, før meget sent i forløbet, evt. når forsikringsselskaber i forbindelse med en erstatningssag forlanger en speciallægeerklæring, som ofte fører til undersøgelser af den skadede. Konsekvensen af de mange års kritik af fejldiagnosticeringer og bl.a. oversete skader er, at Sundhedsstyrelsen sidste sommer beordrede, at hver region skal have tværfaglige centre for de såkaldte ”funktionelle lidelser”. Det er vel nærmest som en slags plaster på såret? Nærmere kan vi ikke komme det, for centrene ser ud til at psykiatrisere alle, der kommer der. Inklusive de whiplashskadede. Men også dette er en fejldiagnose!
Med den nye rapport og de nye diagnosekoder for ”funktionelle lidelser”, bliver der fremover mulighed for at konstatere, at ”funktionelle lidelser” ofte giver anledning til fejldiagnosticeringer. I stedet for fx at sende de skadede til billeddannende undersøgelser, sendes de ofte ingen steder. Det kan kun føre til endnu flere fejldiagnosticeringer med manglende fund af skader, som det ellers er muligt at se på billeder. Hidtil har man ikke kunnet se problemet, fordi ”funktionel lidelse” ikke er blevet registreret, men med de nye diagnosekoder kan det nu lade sig gøre. Der er således intet, der er skidt uden, at det også er godt for noget.