Et svensk forskningsprojekt fra 2017 foretages på baggrund af, at man siden midten af 1960’erne har vidst, at kvinder i gennemsnit har dobbelt så stor risiko for at få whiplashskader som mænd, og fordi et nyligt udviklet anti-whiplash system har afsløret, at kvinder er dårligere beskyttede end mænd, idet den gennemsnitlige dummy, der anvendes ved crash-tests, er lavet ud fra mænds gennemsnitlige højde og vægt. Forskerne har vha. computerteknik udviklet en virtuel kvindelig og mandlig dummy model siddende i en forenklet sædemodel. Simuleringer med dummyerne afslørede forskelle i ulykkesalvorligheden mellem de to dummies i de to forskellige sædemodeller. Resultaterne viser, at der er behov for at udvikle en gennemsnitlig kvindelig dummy-model mhp. at sikre bedre beskyttelse for hele voksenbefolkningen. Vha. matematiske modeller, er det muligt at få redskaber til fremtidige tests.