Efter udflytning af Styrelsen for Patientsikkerhed til Aarhus fra København, er sagsbehandlingstiden forventeligt øget. Men at den er øget til tre år, synes uacceptabelt. Før da var ventetiden fra 12-14 mdr. afhængig af sagstypen.
Direktør for Danske Patienter Morten Freil kalder den forlængede sagsbehandlingstid for ”krænkende for patienternes retsfølelse”. Det er vi enige med ham i.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby ser på sagen, men lover ikke, at ventetiden kan afkortes. Ud af 120 medarbejdere er kun 7 flyttet med. Det tager tid for nye medarbejdere at sætte sig ind i opgaven.

Det vil med andre ord sige, at de danske patienter, der har klaget over en dårlig behandling eller måske direkte er blevet skadet i det danske sundhedsvæsen, må væbne sig med tålmodighed og kigge langt efter, at deres sag behandles.
Det værste er dog, at endnu flere kan skades, hvis fx sundhedspersoner, der allerede har skadet nogle, får lov at fortsætte på samme måde.
Kilde: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/efter-udflytning-patienter-risikerer-forlaenget-ventetid-paa-klagesager-i-tre-aar