Sundhedsstyrelsen er blevet spurgt om, hvordan de har tænkt sig at føre Folketingets beslutning om at fjerne ME fra ”funktionelle lidelser” ud i livet på et møde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Sundhedsstyrelsen, skriver Ugeavisen Esbjerg.
Liselott Blixt, DF, var blandt de mest spørgelystne, og hun gik fra mødet med en dårlig fornemmelse, fordi hun syntes, at Søren Brostrøm, som er direktør i Sundhedsstyrelsen ikke svarede konkret på noget som helst. Og han svarede ikke på, hvorfor Sundhedsstyrelsen og læger bliver ved med at blande ME og kronisk træthedssyndrom sammen. Det giver mistillid til Sundhedsstyrelsen, mener hun.
”Det viser mig endnu engang, at de kun giver de svar, som de selv mener, er rigtige i deres kontekst. Det er efterhånden træls at stille et konkret spørgsmål, men ikke få svar, for det fodrer bare en endnu højere grad af mistillid til Sundhedsstyrelsen”, fortsætter Liselott Blixt.
Sundhedsstyrelsen ved ikke nok om ME, mener Liselott Blixt, så hun finder det positivt, at de vil gerne med på den studietur, som sundhedsministeren og Sundheds- og ældreudvalget skal på.

Foto af David Kahr.

Kilde: https://e-pages.dk/ugeavisenesbjerg/451/?date=04%2F02%2F2020&fbclid=IwAR3GX3gV57sHHdps7dim4LVUuAbkwx2cDwnIIPnun_OwI03hKM8F63cZb-0

Det ser ud til, at samarbejdet mellem Folketinget og Sundhedsstyrelsen stadig halter. Vi har tidligere set det i sagen om de “funktionelle lidelser”. Fx i forbindelse med politikeres talrige spørgsmål til sundhedsministeren om brugen af én psykisk diagnose frem for WH0´s fysiske diagnoser – herunder også tidligere ME, men desværre også fortsat whiplash. I Sundhedsstyrelsens svar på efterhånden talrige spørgsmål om emnet, refereres så godt som altid til synspunkter, der stammer fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, selv om langt fra alle læger er enige i dette synspunkt.
Det er særdeles problematisk for de patientgrupper, herunder whiplashskadede, som er havnet midt mellem flere stole, og som af samme grund ikke får tilstrækkelig behandling i sundhedssektoren.
Når Liselott Blixt, medlem af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg finder noget uretfærdig, bider hun sig fast og slipper ikke, før der sker ændringer.
Lige nu gælder det ME. Det er vigtigt for hende, at Folketingets beslutning om, at ME skal fjernes fra ”funktionelle lidelser” føres ud i livet. Den civile ulydighed, der hersker i den forbindelse, synes også at bringe Folketinget ud på et sidespor i forhold til både læger og Sundhedsstyrelse. Er det nogensinde sket tidligere? Det synes i hvert fald uden sidestykke, at læger nægter at følge en beslutning, truffet af et enstemmigt Folketing. Liselott Blixt finder sig heller ikke i det.

ME Foreningen har vist sig enestående i deres kamp for at komme fri af “funktionelle lidelser”. Foreningen er fast besluttet på, at det skal lykkes, og de gør alt for, at det kommer til at ske. De arbejdede hårdt forud forFolketingets beslutning om at frigøre deres sygdom, så derfor må det være dybt skuffende at opleve, at beslutningen ikke efterleves. Endnu. Men foreningen har mange frivillige medarbejdere, som gør en stor indsats, så det skal nok lykkes for dem en skønne dag.

Liselott Blixt har det i det hele taget svært med de “funktionelle lidelser”. Hun mener, at Danmark skal bruge WHO´s diagnosekoder og ikke koder, som læger selv laver. Spørgsmålet er, om hun kan komme igennem med det i Folketinget på sigt. Det ville være lykkeligt, hvis ”funktionelle lidelser” kunne afskaffes på én gang. Så ville whiplash også gøres ”fri” af psykiatriseringen.
Vi kan dog ikke vente på, at det sker. Derfor må vi fortsat arbejde for, at de whiplashskadede får bedre forhold i sundhedsvæsenet end dem, vi har lige nu – uden retningslinjer for undersøgelse- og behandling.
Foreningen har derfor bedt Sundheds- og Ældreudvalget om foretræde.