Sundhedsstyrelsen har afsat 1,3 mio. kr. til at informere om kroniske smerter. Kampagnen kaldes for ”AFLIV – Myter om kroniske smerter”.
Hver femte dansker har smerter. Informationen skal skabe dialog og aflive myter og fordomme i erkendelse af, at manglende viden og forståelse gør hverdagen sværere med kroniske smerter.
Mange skal leve med deres smerter. Behandling kan ikke altid lindre smerter.
Sundhedsstyrelsen vil bidrage til, at de smerteramte mødes med større forståelse.
Misforståelser, når fx venner og familie ikke forstår situationen, går ud over livsglæden hos personen med kroniske smerter har afdækning af problemet afsløret. De har også afdækket, at der kan opstå mistillid i nære relationer.
En person med kroniske smerter fortæller, at det har stor betydning, hvordan hun føler sig mødt og forstået.
”Jeg føler tit, at jeg enten bliver mødt af mistillid og manglende forståelse eller medlidenhed. Ingen af delene får mig til at føle mig som et normalt menneske. Jeg er enten ”hysterisk” og ”overdramatisk” eller ”modig” og det er ”ynkværdig” – noget, som jeg ikke selv synes definerer mig. Jeg føler, jeg skal gøre mig ekstra umage for at være overbærende og dygtig for at mine omgivelser kan se igennem fingre med mine skavanker”, fortæller hun.
Hun synes, det er fint at vide, at hun ikke ser syg ud samtidig med, at det gør det vanskeligt at forstå hendes situation. Det får hende til at føle sig alene.

Kilder:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/1_3-millioner-danskere-har-kroniske-smerter-_-ny-informationsindsats-vil-aflive-myter?fbclid=IwAR0XQ97c1VK-5kypTHY6N4Qvy28ERxt4bzeP_ag-bSPa2wfpdoIOBaGohpw  og
https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Smerte/Smertekampagne?fbclid=IwAR0J4ePMpT4xOC0SYxs5nuvTUnKKAK9qfeMQCvxENqriHceiX3FXxgCsehs

Kampagnen blev iværksat i begyndelsen af september, men det er ikke meget, vi har set eller hørt til den endnu. Ideen er dog god, for der er ingen tvivl om, at mange er klemte pga. for lidt viden om kroniske smerter i befolkningen og blandt fagpersoner. Mange fagerpersoner har endnu ikke kendskab til nyere smerteteori, og det kan i værste fald ende med at skade patienterne mere end gavne.
Mange vil kunne genkende det scenarie, den patient, som Sundhedsstyrelsen bruger i kampagnen, lægger for dagen. Der ligger en lille video i førstnævnte link ovenfor, hvor hun fortæller om sine oplevelser.
De fleste har efter whiplashskade sikkert oplevet ikke at føle sig forstået. Det er dog ikke rart, når det er de nærmeste, der ikke forstår. Whiplashforeningens spørgeskemaundersøgelse viste dog, at det faktisk ikke var de nærmeste, der var det største problem. Det var dem, der var et skridt længere væk. Dem tæt på, og som havde kendt den skadede godt før ulykken, havde ikke problemer med at forstå at alt var ændret efter ulykken/traumet.
En ting er smerter og noget andet symptomer efter whiplash. Ofte er smerter dog det væsentligste problemer ved kronisk whiplash. Men vi ved i dag, at kronisk whiplash i fremtiden vil blive registreret som kroniske smerter i WHO´s diagnoseklassifikation ICD-11.
Derfor krydser vi fingre for, at der kommer noget godt og brugbart ud af Sundhedsstyrelsens kampagne.

Se også filmene ”Du ser jo ikke syg ud” på http://whiplashguiden.dk/kronisk-skadet/det-usynlige-handicap/ og ”Jeg er ikke skør” på http://whiplashguiden.dk/kronisk-skadet/whiplash-er-ikke-psykisk/
Og læs skriftet ”Viden om ny smerteteori kan mindske smerten” på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/05/Artikel-om-smerter-til-hjemmeside.pdf