Det er ikke altid, at kommunerne overholder de garantiforskrifter, der sikrer at syge høres og inddrages i deres egen sag.
Ankestyrelsen ser igennem fingre med det. Det kritiseres af FOA og 3F.
I flere sager har Ankestyrelsen påtalt fejl, som kommuner ikke retter sig efter uden, at det får konsekvenser. Begrundelsen i ét tilfælde var, at det ikke havde betydning for sagens udfald. I netop dét tilfælde havde kommunen ikke talt med pågældende borger i et helt år.
En socialrådgiver i 3F finder det ”grelt”, fordi ”sagsbehandlingsfejl er gratis for kommunerne”,  og giver en ”ulighed, vi ikke kan leve med”. Det kan få store konsekvenser for borgerne, som kan miste deres forsørgelsesgrundlag.
FOA er enig i kritikken. De siger, at borgerne skal overholde rigtig meget, og gør de det ikke, får det store konsekvenser, mens det samme ikke gælder for myndighederne, som ser ud til ikke at forstå, at forskrifterne skal sikre borgerne.
En af garantiforskrifterne er partshøring, som giver borgere mulighed for at fortælle deres version af sagen. En anden er, at en afgørelse skal være begrundet.
Tilsidesættes garantiforskrifterne siger professor i socialret, John Klausen, at en afgørelse er ugyldig med mindre fejlen ikke betyder noget for afgørelsen.
Men da mange af sagerne handler om forsørgelsesgrundlag, bør der derfor være stor respekt for reglerne.
Ankestyrelsen vurderer ikke altid, om fejlene har betydning for borgeren, og det kalder professoren for ”nedprioritering af borgernes retssikkerhed”.
FOA ønsker, at Ankestyrelsen skal begrunde deres vurderinger, men 3F vil, at en borgers sag altid skal ”gå om”, hvis garantiforskrifterne ikke er overholdt.
Rettigheder og pligter skal gå begge veje.
Ankestyrelsen selv forklarer, at hvis fejlen ikke har haft betydning, ændrer det intet, men har fejlen haft betydning, og deres resultatet er et andet end kommunens, ændrer de på afgørelsen.
Kilde: https://fagbladet3f.dk/artikel/ankestyrelsen-blaeser-paa-fejl-i-sagsbehandlingen?fbclid=IwAR1NJFXWDibBPPdynLwOn2Bx_rOfFr40g9-DPSvtSRK4M2zOVChIiwBsEdA

Det ser ud til, at borgernes rettigheder tilsidesættes af Ankestyrelsen. Selv om Ankestyrelsen kommer frem til samme resultat som kommunerne, burde de påtale kommunernes sagsbehandlingsfejl. Hvordan skal de ellers kommes til livs? Kommunerne undlader tilsyneladende ofte at følge loven og prøver, om det går. Måske fordi de ved, det ikke har konsekvenser. Selv om det ikke har konsekvenser for kommunerne, har det svære konsekvenser for borgerne, som risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag, når kommunerne ikke overholder reglerne. Det er vi nødt til at tage afstand fra.
Problemet er ikke ukendt. Det har efterhånden været bragt til torvs i pressen mange gange. Det er urimeligt, at det får lov at fortsætte. Det nedsætter borgernes retssikkerhed.
Det er aldrig rimeligt, når kommuner har store sanktionsmuligheder overfor borgere, der ikke overholder deres forpligtelser, mens kommunerne blot kan gøre, som de vil uden, at det får konsekvenser. Det kræver en høj etik og moral af kommunalt ansatte. Men det ser ud til, at det ikke står øverst på kommunernes liste. Det ser ud til, at de kalkulerer med at få en sag igennem uden først at sikre borgerindflydelse. Det bør der selvfølgelig tages hånd om. Hurtigst muligt.