I valgkampen har ikke en eneste politiker nævnt, at syge ikke skal være på kontanthjælp. Til gengæld tales om, at kontanthjælpsloftet skal fjernes. Men det løser ikke problemet for de syge, som sidder håbløst fast i kontanthjælpssystemet.
Syge skal ikke være på kontanthjælp. Politikerne har ikke tænkt på hvilke konsekvenser det har for dem, det drejer sig om, og som nedbrydes i jobcentrene. Psykiatrifondens og Sinds nye undersøgelse viser, at 67,9 % af de syge, der er tilknyttet jobcentre, oplever, at det belaster deres livskvalitet i høj eller i nogen grad. Syge skal væk fra jobcentrenes regeltyranni, fordi det gør dem mere syge. De skal i stedet mødes af et system, der ser og hører dem.
At beholde de syge på kontanthjælp er en syltekrukke siger en socialrådgiver en kronik i Jyllandsposten den 29.5 2019.
I Whiplashforeningen er vi meget enige i budskabet. Politikerne bør omplacere de syge. Vi tror, at det bla. vil føre til langt færre frustrationer, mindre stress og mere ro til at blive rask eller skabe bedring i tilstanden.
Kilde: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11407875/socialraadgiver-nej-kontanthjaelpsloftet-skal-ikke-rulles-tilbage/