Ved piskesmæld overstrækkes nakken. Læge Helge Kasch siger til Sygeforsikring Danmark, at man ikke ved, hvor stor kraft eller hastighed, der skal til at udløse whiplash. Tidligere troede man, at nakkestøtter havde betydning, men forskning viser ikke med sikkerhed, at det er tilfældet. Forskning tyder heller ikke på, at man får decideret hjernerystelse eller hjerneskade efter whiplash.
Han påpeger, at symptomer skal opstå indenfor 72 timer samt vigtigheden af, at man efter et par døgn gradvist genoptager daglige aktiviteter.
12-16 % udvikler det, han kalder whiplashsyndrom. Det afhænger bl.a. af tilstanden ved ulykken.
I 2020 lavede han en doktorafhandling om whiplash og fandt ud af, at især nakkebevægelighed lige efter ulykken kan forudsige risikoen for at få varig funktionsnedsættelse.
Kronisk whiplash handler ofte om andre ting, for kroppen er god til at hele sig selv, siger han.
Risikoen er størst, hvis man har udviklet bekymringer og har negative forventninger til fremtiden eller man er bange for smerter.
Kilde: https://www.sygeforsikring.dk/nyt-sundt/har-jeg-faet-piskesmaeld?utm_campaign=1315308_Nyt_%26_Sundt_nr._2_2022_B&utm_medium=email&utm_source=_MainList-All_Users

Helge Kasch er overlæge indenfor neurologi ved Regionshospitalet i Viborg. I 2020 skrev han doktordisputats om forudsigelse af whiplash og har udviklet en målemetode til stivhed i nakken, som er den faktor, der bedst forudsiger udvikling af kronisk whiplash. Eller whiplash-syndrom, som han kalder det. Syndrom er en samling af flere kliniske symptomer eller karakteristika, der ofte optræder samtidig.
Han arbejder for Retslægerådet og har været med til at lave et skrift om whiplash, ”Whiplash 2016”, som Retslægerådet står bag. Skriftet indeholder bl.a. 72-timers reglen, som andre har forkastet. Men da det heller ikke ser ud til, at Helge Kasch accepterer, at man kan få hjernerystelse af whiplash, er det måske én af begrundelserne, for symptomer på hjernerystelse kan opstå med forsinkelse. Det samme kan symptomer på instabil nakke efter whiplash. Symptomerne kommer nemlig først, når musklerne udtrættes og ikke længere kan holde nakken stabil.
Helge Kasch er en af dem, der oftest udtaler sig om whiplash. Med en doktordisputats bliver hans ord ikke mindre vægtige. Desværre har de som altid en drejning i retning af, at whiplash sidder mellem ørerne og ikke i nakken.

Ovenstående indlæg har bragt mange sind i kog, hvilket er fuldt ud forståeligt, for Helge Kasch´s syn på whiplash er meget fjernt fra de fleste af dem, der har whiplash. Selvfølgelig tager vi stor afstand fra det! Indlægget er alene bragt for at holde jer orienterede om, hvad der tales om i forhold til whiplash i Danmark.