Læge og doktor i retsmedicin Gunilla Bring skrev i 2000 sin doktorafhandling i whiplash. Doktorafhandlingen hedder “Whiplash-associated injuries and disorders”.
I afhandlingen nævner Gunilla Bring bl.a. en lang række symptomer mellem kranie/C0 samt C1 og C2). Dem bringer vi her, selv om afhandlingen er ældre. For mange personer med whiplashskader vil kunne genkende symptomerne. Desuden har vi ikke har set så mange symptomer nævnt af andre læger, ligesom vi ikke har set symptomerne delt op alt efter, hvor skaden sidder. Vær opmærksom på, at én person kan have skader i flere segmenter, og at skader mellem kraniet C1 og C2 giver flere symptomer end skader mellem C1 og C2 alene.


Gunilla Bring skriver indledningsvist, at de første symptomer på instabilitet i øvre nakke efter et whiplashtraume, ofte er beskedne med nakkesmerter eller hovedpine, og at nye symptomer ofte debuterer efter 3-6 mdr. med et symptombillede, der kan være helt forskellig fra de indledende symptomer. Heraf fremgår, at det både er forkert at sige, 1. at whiplashsymptomer ikke forværres over tid, 2. at der ikke kan komme flere symptomer til over tid, og 3. at 72 timers reglen ikke stemmer overens med, hvordan disse svære symptomer udvikles.
Symptomerne kommer nemlig, når muskulaturen ikke længere kan holde nakken på plads.

Symptomer fra øvre segment (C1-C2):
Smerte i nakke og hoved.
Svimmelhed, balanceforstyrrelser.
Tinnitus.
Koordinationsforstyrrelser.
Synsproblemer.
Søvn- og hukommelsesproblemer.
Andre kognitive forstyrrelser.

Symptomer fra CCJ-komplekset (kraniocervikale konjunktion – mellem kraniet/CO og C1 og C2):

 1. Smerter
  Myofascialt smertesyndrom (muskel- og ledsmerter med triggerpunkter).Migrænelignende hovedpine.
  Smerte bagved øje.
  Smerte mellem skulderbladene.
  Lænderygsmerter.
 2. Proprioceptive symptomer (proprioception har med kroppens position i rummet at gøre)Følelse af ustabilitet.
  Faldtendens.
  Svært ved at gå på trapper og ujævnt underlag.
  Fummelfingrethed.
  Synsproblemer.
 3. Kognitive symptomerIndlæring.
  Opmærksomhed.
  Koncentration.
  Udtalt træthed.
  Nedsat stressintolerans.
  Lyd- og lysfølsomhed.
  Søvnforstyrrelser.
 4. Autonome symptomer (symptomer fra det autonome nervesystem)Hjerterytmeforstyrrelser.
  Tarmmotorikforstyrrelser.
  Vandladningsbesvær.
  Forstyrret temperaturregulering.
 5. Neuromuskulære symptomer
  Tale- og synkebesvær.
  Svært ved at gabe og tygge.Kramper, dystoni (ufrivillige muskelsammentrækninger).
  Refleksassymetrier (hvor som helst i kroppen).
  Rystelser og skælvning i kroppen.
  Muskelsvaghed, pareser.
  Sensibilisering (overfølsomhed).
  Atrofier.
 6. Øvrige
  Tab af lugtesans.Føleforstyrrelser i ansigt, arme og ben.
  Ildebefindende, opkastning.
  Dobbeltsyn.
  Akkomodationsforstyrrelser.
  Tinnitus.
  Dårligt mørkesyn.
  Dårlig afstandsbedømmelse.
  Hørenedsættelse.

Kilde: https://www.nrhtrauma.se/wp-content/uploads/2019/11/%C3%96verlappande-syndrom-Gunilla-Bring-NRH_ABF-2019.pdf

Det kan være svært at bortforklare, at nogle har disse mange symptomer uden, at det tillægges betydning.
Det er desværre ofte de selvsamme symptomer, der psykiatriseres, og det er decideret krænkende.