Tilskuddet til medicinsk cannabis kan ifølge ny lov reguleres løbende. I den nye forsøgsordning, som starter 1. januar 2022 er ikke afsat midler til tilskud. De gældende regler ophæves da, men nu kan sundhedsministeren altså fleksibelt fastsætte tilskud. Hvis han finder pengene.
Smertelæge Tina Horsted mener, at netop den høje pris har givet store udfordringer til forsøgsordningen. Mange har ikke haft råd. Hun mener, at der skal ydes tilskud på lige fod med øvrige medicintilskud, hvis patienterne har gavn af det.
Medicinen er relativt dyr, men man kan ikke sætte pris på smertereduktion, færre sygedage, færre indlæggelser etc.
Der findes stadig ikke en lægelig vejledning, fordi Lægemiddelstyrelsen ikke har ønsket en egentlig vejledning. Derfor har nogle læger holdt sig tilbage.
Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5359-heunicke-vil-kunne-justere-pa-tilskuddet-til-medicinsk-cannabis.html

Lad os afvente, hvad der sker. Men gives der ikke tilskud til medicinsk cannabis efter 1. januar er forsøgsordningen endnu engang dødsdømt. Tidligere skyldtes den mislykkede 4-årige forsøgsordning, at lægerne ikke ville ordinere cannabis pga. usikkerheden om virkning og bivirkninger. Med nye aftaler falder det forhåbentlig på plads, men hvis det ikke følges op af øget tilskud, kommer det heller ikke til at fungere denne gang. Men lad os som sagt se, hvad der sker.