På baggrund af flere skadelidtes historier med forsikringsselskabers valg af speciallæger, som giver dem de erklæringer, de ønsker på bekostning af patienternes erstatninger, har tre partier – DF, SF og EL – nu lavet et beslutningsforslag. Kort fortalt ønsker de, at forsikringsselskaberne skal tro på den praktiserende læges og andre lægers vurderinger af skadelidte. Den praktiserende læge kender patienten bedst. Derfor skal der kun laves speciallægeerklæringer i særlige tilfælde. At skrive speciallægeerklæringer må aldrig blive en levevej eller forretning for en læge. Derfor skal der være åbenhed og gennemsigtighed både mht. pris og hvor ofte en læge laver speciallægeerklæringer.
Skal forslaget vedtages kræver det, at flere partier tilslutter sig.
Umiddelbart virker det tilforladeligt. Dog mener vi, at whiplashskadede kan komme i klemme, hvis det føres ud i livet. Mange praktiserende læger går ind for ”funktionelle lidelser”. Desuden er de praktiserende lægers opgaver at være gatekeepere i forhold til ikke at sende patienter til unødvendige undersøgelser. Det har resulteret i, at mange whiplashskadede slet ikke er blevet undersøgt. I vores spørgeskemaundersøgelse havde ca. halvdelen ikke fået lavet hverken røntgen eller skanning. Retslægerådet problematiserede også i 2016, at hovedparten af de sager med whiplash, der endte hos dem, ikke var tilstrækkeligt belyst. I de sager havde 89 % ikke fået foretaget billeddannende undersøgelser. Det kan derfor være direkte risikabelt for de whiplashskadede, som ofte først undersøges tilstrækkeligt, når forsikringsselskaber involveres.

Kilde:
https://www.a4nu.dk/artikel/politisk-forslag?fbclid=IwAR0B_XlKzbjxE1J4esTGZegIVkORHKf5gRQ7jk-E7h43NPM1EQ8JMv7j_sY