Fagbladet 3F har p.t. et tema om mistænkeliggørelse i det kommunale system. På det seneste har de fortalt om tre persons oplevelser og problemer.

Den første er Torben Hedegaard, som er blevet anonymt anmeldt til kommunen for at tage fotos og lægge dem på Facebook, mhp. salg. I anmeldelsen beskyldes han for at ”tjene fede penge ved siden af hans sygedagpenge”.
Resultatet er, at kommunen straks melder rask og fratager ham både praktiskophold og sygedagpenge, selv om han er meget tæt på at være afklaret til fleksjob efter anerkendt arbejdsskade i lænd pga. gentagne tunge løft. Nu har han mistet alt. For han får aldrig et normalt job igen og må på kontanthjælp.
Kommunen har end ikke bedt om hans egen version af historien. De skriver, at de kan se på hans Facebookside, at han har taget mange billeder – også på dage, hvor han har været i praktik. De finder, at han har været ret så aktiv. Selv om han har fortalt kommunen om sin hobby som fotograf, og at han har sit fotografiapparat med, når han går tur i naturen. Både læger og fysioterapeuter opfordrer ham til at gå ture pga. ryggen. Han tjener ikke penge på sin hobby og har ikke solgt et eneste billede, mens hans udstyr koster penge.
3F har besluttet at stævne Thisted Kommune. De ønsker en civilsag, fordi de finder kommunens reaktion ude af proportioner.
Kilde: https://fagbladet3f.dk/node/50959?fbclid=IwAR2gZ5w6B0kCAUiw0pZxkWIJPIn8UhJPr9IgawPtXGaItjHPElAHMb4meAs

Den næste er Tina Christensen, som blev observeret ”skræve over en bænk” uden at være synligt smertepåvirket af en kommunal sagsbehandler på en festival. Hun har været sygemeldt i flere år. Hun har skåret fisk i 13 år og fået tennisalbuer og karpaltunnelsyndrom og er p.t. i ressourceforløb.
Ved en festival gav hun en hånd med, men efter festivalen forstod sagsbehandleren ikke, at hun fysisk havde overskud til at deltage som frivillig i fem timer, men ikke kunne møde op mere end ½ time to gange om ugen i sin praktik. Sagsbehandleren forstår ikke den store forskel, der er mellem hendes arbejds- og hendes fritidsliv. Men sagsbehandleren så ikke, hvordan hun havde sørget for at holde sig i ro op til festivallen, havde taget piller på dagen, fik mange pauser og lå brak i en hel uge efter. Hun følte, at hun skulle forsvare sig. Men hun har hele tiden fået at vide, at hun skulle gøre noget godt for sig selv, så hun ikke blev ensom og deprimeret, og når hun så gør noget, er det også galt.
I dag tænker hun meget over, hvad hun tør takke ja til. Hun synes, kommunen er gået over grænsen og bremser hende i at få lidt glæde.
Hendes frivillige arbejde har ikke haft konsekvenser for hendes sygedagpenge, men hun er nu kommet i endnu en praktik, hvor hendes arbejdsevne skal afklares.
Kilde: https://fagbladet3f.dk/node/50996?fbclid=IwAR3WzBc4pQ_U-pRDl4c_jdId1sKcHlyBfP09o8cQUY1ygNfJIyDPTeY2zbc

Den tredje, som Fagbladet 3F skriver om, er Anita Bang med rygproblemer, hvis aalborgensiske sagsbehandler for fire år siden har set hende bage småkager i sin fritid. Anita Bang havde taget et billede og lagt på Facebook. Derefter blev hun sat op i ressourceforløb fra 12-16 timer ugentligt.
3F gik ind i sagen. De fik Troels Poulsen på banen, og Aalborg Kommune endte med at undskylde.
Sagen fik alligevel store omkostninger for hende. Hun har mistet lysten til at være i sit køkken. Hun er stadig på vagt. Hun poster aldrig noget på Facebook mere.
Hun forstår godt, at der er behov for kontrol, men mistænkeliggørelse er slemt. ”Ingen kan se, at det tager mig tre dage med smerter at komme over” siger hun.
Kilde: https://fagbladet3f.dk/artikel/saa-skred-kommunen-ind-over-anita?fbclid=IwAR0VccuPhO6h-s0q-KVxX_aPzscw0vX0gfmO4hGptisoDVPbXqiEg-rLd4I

Vi ved fra mange, at de er meget plagede af den mistænkeliggørelse, der lægges for dagen fra både kommuners og forsikringsselskabers side i dag. Overvågning er desværre blevet almindelig.  Mange tør ikke foretage sig noget i det offentlige rum, føler sig konstant overvåget og iagttaget og tør heller ikke hverken lægge noget op eller kommentere på, hvad andre skriver på Facebook.
De tre historier viser tydeligt, at der er grund til at være opmærksom. Man skal virkelig passe på med, hvad man foretager sig, hvis man er på overførselsindkomst.
Der er også kommuner, der har truet med, at folk, der har fået pension vil kunne få den frataget igen, hvis kommunen skønner, at de ikke længere opfylder betingelserne for at få ydelsen.
Vi finder, at det går for vidt i dag, når folk fx får frataget ydelser uden at få mulighed for at forklare eller forsvare sig. Det går også for vidt, når man ikke kan foretage sig noget i sin fritid uden at blive overvåget og mistænkeliggjort. Vi er naturligvis indforståede med, at ingen skal snyde, men fordi nogle enkelte måske gør det, bør det ikke give anledning til mistænkeliggørelse af alle. Her hopper kæden af. At være syg og på overførselsindkomst bør ikke være ensbetydende med, at man er under overvågning.
Vi kan kun sige én ting til det: Tænk jer godt om og kig jer en ekstra gang over skulderen. Overvågning er en kendsgerning.