En gruppe patienter med whiplash – kaldet gruppe A – fik en injektion med lokalbedøvelse i et triggerpunkt eller et andet ømt punkt. En tilsvarende gruppe whiplashskadede – kaldet gruppe B – fik en injektion med uvirksomt stof ligeledes i et triggerpunkt eller andet ømt punkt.
Undersøgelsen viste, at gruppe A´s smertetærskel blev signifikant højere, og at de også kunne åbne kæben/munden signifikant mere efter lokalbedøvelsen, mens gruppe B havde både uforandret lav smertetærskel og mindre kæbeåbning. Det viste sig dog, at den subjektive vurdering af smerten på en smerteskala (VAS) ikke kun var lavere hos gruppe A efter lokalbedøvelse, men også hos gruppe B efter injektion af det uvirksomme stof.
Forsøget viser, at central sensibilisering med lav smertetærskel er almindeligt blandt patienter med kroniske smerter efter whiplash.
Konklusionen på forskningen var, at central sensibilisering, som i forsøget blev udtrykt som lav smertetærskel, er en hurtigt justerende fysiologisk respons på nociceptiv stimuli (nerver, der registrerer stimuli og sender dem videre til hjernen) hos nogle patienter med kronisk smerte efter whiplash. Lav smertetærskel stammer sandsynligvis fra triggerpunkter i muskler/facier (myofaxcial).
Kilde: https://academic.oup.com/painmedicine/article/19/1/124/3737821

Der er ingen tvivl om, at mange whiplashskadede har smertesensibilisering.
Smertesensibilisering er neurologiske/neurofysiologiske problemer forårsaget af ændringer i nervesystemets funktion. Nervesystemet bombarderes med impulser selv efter, at en vævsskade er helet op, og det giver en overfølsomhed overfor smerter.
Forskernes udgangspunkt er, at triggerpunkter kan udløse smertesensibilisering, og at lav smertetærskel er lig med smertesensibilisering. Lav smertetærskel er nemlig et symptom på smertesensibilisering.
Gruppe A ´s smertetærskel blev højere efter, at de fik den lokalbedøvende injektion, mens gruppe B fortsat have en lav smertetærskel. Det tyder på, at den lokalbedøvende injektion hos gruppe A har bevirket, at vævet er holdt op med at sende impulser fra skadet væv til centralnervesystemet efter injektionen, og at smertetærsklen derfor er øget.
Gruppe B havde stadig nedsat smertetærskel, men følte en smertelindring af injektionen.
At smerten også lindres hos gruppe B, kan måske skyldes, at injektionen er givet i et triggerpunkt.
Et triggerpunkt er et punkt, som gør ondt ved enten tryk eller berøring, men ofte et andet sted end der, hvor der trykkes. Triggerpunkter kan opstå ved bl.a. whiplash og fibromyalgi. Når der trykkes på et punkt – i svære tilfælde er berøring tilstrækkeligt – gør det ondt i et ganske stort område. Når et triggerpunkt er aktiveret, fortsætter det med at sende smertesignaler til den omkringliggende muskulatur. Et eksempel herpå er occipital neuralgi/nakkehovedpine, hvor smerten udgår fra et punkt i nakken og herfra udbredes til den ene side af hovedet med hovedpine til følge.
Forskerne antager dog, at triggerpunkter kan virke som modulatorer for central smertestimulering.
Det går i tråd med, at nogle akupunktører sætter nåle i triggerpunkter med god effekt.
Forskningen er interessant på den måde, at der konkluderes, at smerten moduleres i triggerpunkter. Ved central smertesensibilisering er antagelsen ellers, at smerten først dannes i hjernen, og det derfor ikke er vævsændringer, der genererer smerten, men alene hjernens tolkning af smerten.
Den ene af forskerne arbejder med triggerpunktskirurgi, som foregår på den måde, at patienten lægges i narkose, mens lægen skærer ind til det smertende punkt og derefter vækkes patienten. Patienten kan da fortælle lægen hvilke punkter i såret, som udløser smerten. Derefter lægges patienten til at sove igen, og lægen fjerner triggerpunktet.

Michael Freeman, er p.t. ansat i Belgien. Han er mangeårig forsker i whiplash og har tidligere forsket sammen med bl.a. Lars Uhrenholt. Han har også for nylig udgivet forskning, der viser, at videofluoroskopi kan afsløre instabilitet i øvre nakke.
Åke Nystrøm er svensker, men bosat i USA. Han har også i mange år arbejdet med whiplashskadede og foretaget en række operationer – triggerpunktskirurgi – på svenske whiplashskadede.

Læs mere om smerter i vores artikel om nyere smerteforskning på http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/02/Artikel-om-smerter-til-hjemmeside.pdf