Der mangler retningslinjer for undersøgelse og behandling af whiplashskadede i Danmark. Specialister på området, alternative behandlere, Whiplashforeningen og whiplashskadede bør inddrages i udarbejdelse af sådanne retningslinjer, som naturligvis skal bygge på den seneste forskning på området og fælles holdninger. De skadedes erfaringer bør naturligvis også indarbejdes.

Det kan være givtigt at se på både de svenske og australske retningslinjer, således at der drages nytte af den viden, de to lande er i besiddelse af på området, ligesom Whiplashforeningens og PTU’s Konsensusrapport om undersøgelse af whiplashskadede bør inddrages som en naturlig del i udarbejdelse af retningslinjer for undersøgelser.