Et stigende antal patienter bruger alternativ behandling som supplement til den traditionelle/konventionelle. Især kosttilskud er meget brugte.
Overlæge Jan Lindebjerg opfordrer sine kolleger til at begynde at tale mere åbent med patienterne om brugen. Der findes nemlig alternative behandlinger, som påvirker den konventionelle behandling på uhensigtsmæssige måder. Så medicinen fx ikke virker. Eller giver flere bivirkninger. Desuden er det også vigtigt, at lægerne beskytter patienterne mod svindel.
Patienter med gigt er fx store forbrugere af alternative kosttilskud. Patienterne taler dog ikke gerne med lægen om det. Det skal der rettes op på.
Hvis patienter vælger at bruge alternativ medicin, når de har det dårligt, tror de, at bedring skyldes medicinen, men fakta er, at sygdommen svinger meget og spontant kan gå i ro igen.
Hos de alternative behandlere får patienterne den kontakt og opmærksomhed, de gerne vi have, og som de ikke nødvendigvis får i et travlt sundhedsvæsen.
Jan Lindeberg mener, at det er vigtigt, at patienterne forstår, at virkningen af alternativ medicin er en placebo virkning.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2654-overlaege-vi-skal-blive-bedre-til-at-tale-abent-om-brug-af-alternativ-behandling.html

Engelsk forskning viser, at medicinsk cannabis, CBD, kan reagere med anden medicin. Især på de præparater, der er allermest brugt ved gigt.
Overlæge Oliver Hendricks siger dog, at forskningen ikke viser, hvor ofte og i hvilken grad, det sker.
Man ved altså ikke, om det sker hos én ud af 10 patienter eller en ud af 100.
Forskerne i England advarer fx imod naproxen, hvis man samtidig bruger cannabis. Også Tramadol og amitryptylin giver en risiko. Risikoen for hjerterytmeforstyrrelser er større, hvis man samtidig bruger cannabis. Desuden kan det give øget risiko for andre uønskede virkninger pga. øget koncentration i blodet.
Her følger en oversigt over de præparater, der påvirkes af CBD:
Amitriptyline, Celecoxib, Citalopram, Etoricoxib Fluoxetine, Gabapentin Hydrocortisone, Mirtazapine, Naproxen Paroxetine, Prednisolone Pregabalin Sertraline, Tofacitinib og Tramadol.
Til gengæld skulle der ikke være problemer med følgende lægemidler:
Abatacept, Adalimumab, Anakinra, Baricitinib, Etanercept, Infliximab, HCQ, Mesalazine, MTX, MMF, Rituximab, SSZ og Tocilizumab.

Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2653-forskere-advarer-medicinsk-cannabis-kan-interagere-med-anden-medicin.html

Det er ikke kun gigtpatienter, der indtager kosttilskud og cannabis i et forsøg på at få det bedre. Også mange whiplashskadede tager sådanne midler i brug. Det er da også lykkedes mange at få effekt af det. Mange søger naturligvis nye veje, når lægerne ikke slår til. Dette oplever mange whiplashskadede desværre. Så når en læge udtaler, at ”patienterne skal beskyttes” ville en bedre beskyttelse bestå i, at lægerne dels tager patienterne alvorligt og giver sig tid til vejledning og dels i, at læger sætter sig mere ind i fx kosttilskud, som der intet alternativt er i. Det er tilskud, man tager, fordi kosten i dag er udpint af de forringede produktionsforhold. Der findes dog specialister indenfor området, som du med fordel kan opsøge og få hjælp til at finde ud af, hvad du skal tage og i hvilke doser.
Når en anden læge siger, at alternative præparater udelukkende er placebo, kan de godt være, at lægen har ret. Det kan dog også sagtens være, at lægen ikke har. Det er jo netop det, der er problemet: Læger ved også for lidt om alternative præparater. Derfor er lægens udsagn alene en antagelse.
Når det er sagt, må brugere, der selv vælger at tage ansvaret for de kosttilskud og den fx CBD, de indtager, også være ekstra opmærksomme, fordi det ikke er ufarligt at indtage kosttilskud eller at tage CBD. Alle lægemidler har bivirkninger. Også de naturlige.
Ovenstående forskning er den første forskning, der for alvor fortæller, at CBD reagerer med andre lægemidler. CBD er den del af hamp-planten, som IKKE indeholder psykoaktive stoffer, modsat THC.
Det ser ikke ud til, at forskerne har undersøgt THC. Eller også har de ikke fundet, at det reagerer med konventionel medicin.
Men alle brugere af cannabis, hvad enten det drejer sig om CBD eller THC bør være opmærksomme.