De mange historier om, at patienter får fejlagtige diagnoser i deres journaler har fået Kirsten Normann Andersen, SF, medlem af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg til at fremsætte et beslutningsforslag om, at det skal være muligt at rette fejlagtige sundhedsdata. Selv om læger siger, at journaler er et lægeligt redskab, går oplysninger fra journaler i en lind strøm til kommuner, forsikringsselskaber etc. Derfor er det vigtigt, at de oplysninger, der står i folks journaler er korrekte. Hidtil har man ikke som patient kunnet få en fejlagtig diagnose fjernet.
Kirsten Normann Andersen fremlagde sit beslutningsforslag i Folketinget i dec. 2016. Regeringen skulle senest okt. 2017 have fremsat lovforslag om det. Men siden da ser det ud til, at forslaget er blevet syltet. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har undervejs sagt, at en professor i sundhedsret var i færd med at udarbejde et notat om juridiske overvejelser vedr. problemet. Svaret blev lovet indenfor en måned, da der blev rykket. Trods adskillige rykkere nåede statsminister Lars Løkke Rasmussen dog at udskrive valg, før forslaget blev behandlet. Derfor er forslagets fremtid nu uvis og afhænger af en ny regerings indstilling til spørgsmålet. Kort sagt må Kirsten Normann Andersen begynde forfra.
Mange whiplashskadede har fået diagnoser som ”funktionel lidelse”, selv om det slet ikke er en diagnose skrevet ind i deres journal. Mange har fået diagnosen Bodily Distress Syndrome. Begge diagnoser stammer fra et forskningsprojekt og er ikke godkendte i WHO. Danmark anvender ellers kun WHO-godkendte diagnoser. Derfor ser mange frem til, at beslutningsforslaget bliver til lov.

Kilde:
https://www.bt.dk/samfund/lise-fik-fejl-diagnose-kraenkende-at-have-staaende-i-min-journal?fbclid=IwAR3c2f-FAh3u6D_IY3LXa1tBQgx975rUlMlVLOtJHe6I-6zs0hkrfF0oHJg