I januar 2018 rettede daværende leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser i København, psykolog, specialist i sundhedspsykologi og ph.d. Peter la Cour henvendelse til Whiplashforeningen mhp. hvad foreningen mener om diagnosekriterier for whiplash. Han sendte et forslag til nye diagnosekriterier lavet af Sperling som erstatning for Quebec Task Force skalaen, som Danmark er tilsluttet.
Sterlings forslag til diagnosekriterier stammer fra 2004, og hvis de var anvendelige, ville de vel for længst være indført?! De indeholder ikke blot fysiske, men også psykiske aspekter, så det var let dengang at afvise dem.
Foreningen svarede bla. la Cour:
”Selv om WAD-klassifikationen i dag afvises af en del, er der mangel på klinisk egnede alternativer. Derfor mener vi, at man fortsat bør følge de retningslinjer, vi i Danmark har tilsluttet os og stadig er tilsluttet og naturligvis fortsat anvende de engang vedtagne diagnosekriterier, som vi stadig er bundet af. Det gælder såvel Quebec Task Force som WHO´s diagnoseklassifikation.
Whiplashforeningen er desuden uenig i den psykiatrisering, der ligger implicit heri. De oftest helt naturlige reaktioner på invaliditet og medfølgende problemer/udfordringer gøres til genstand for psykiatrisering og både sundhedsvæsenet og det sociale system synes medvirkende til problemerne, når de whiplashskadede ikke altid tages alvorligt.”

Læs hele svaret her:
http://www.whiplashforeningen.dk/wp-content/uploads/2018/08/svar-vedr-diagnosekriterier-peter-la-cour.pdf

Vi foreslår, at han i stedet retter henvendelse til de lægefaglige selskaber som Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Reumatologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Neuropsykologisk Selskab, Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Muskuloskeletal Selskab samt til Kiropraktorforeningen.

Forleden fandt vi ud af, at Peter la Cour allerede i december 2017, altså mere end én måned før henvendelsen til Whiplashforeningen, havde offentliggjort Videnscenter for funktionelle lidelsers nye diagnosekriterier for whiplash byggende på Sperlings gamle forslag fra 2004 og lagt dem på nettet under ”Diagnosekriterier for funktionelle lidelsers syndromer”.
Mon det således var ment som en ”advarsel” eller ville han virkelig gerne vide, hvad Whiplashforeningen mente om sagen?
Vi fandt som sagt først Videnscentrets offentliggjort diagnosekriterier forleden, og derfor bringer vi i dag Sterlings diagnosekriterier her, så I alle har mulighed for at se dem.
Sterling er manualterapuet, og da diagnoser er et lægeligt diagnosticeringsredskab, kan man spørge, hvorfor en psykolog begynder at operere med andet end lægelige diagnosekriterier. Det virker som noget rod.

WAD 0         Ingen klager. Ingen fysiske tegn.

WAD I          Ingen klager over smerter, kun stivhed og ømhed. Ingen fysiske tegn.

WAD IIA     Nakkeklager. Hæmmet bevægelse. Nedsat cervikal bevægelighed (ROM). Ændrede
mønstre for igangsætning af muskler. Sensorisk svækkelse. Lokal cervikal mekanisk
hyperalgesi

WAD IIB     Nakkeklager. Hæmmet bevægelse. Nedsat cervikal bevægelighed (ROM). Ændrede
mønstre for igangsætning af muskler (CCFT). Sensorisk svækkelse. Lokal cervikal
mekanisk hyperalgesi. Psykisk funktionsnedsættelse. Forhøjet psykisk stress (GHQ;
TAMPA)

WAD IIC     Nakkeklager. Hæmmet bevægelse. Nedsat cervikal bevægelighed (ROM). Ændrede
mønstre for igangsætning af muskler (CCFT). Ændret ledpositionering (Forhøjet
JPE) Sensorisk svækkelse. Lokal cervikal mekanisk hyperalgesi. Generaliseret
sensorisk hypersensibilitet (mekanisk, termisk). Nogle kan have SNS forstyrrelser.
Psykisk funktionsnedsættelse. Forhøjet psykisk stress, (GHQ; TAMPA). Forhøjet
niveau af akut posttraumatisk stress.

WAD III       Nakkeklager. Hæmmet bevægelse. Nedsat cervikal bevægelighed (ROM). Ændrede
mønstre for igangsætning af muskler (CCFT). Ændret ledpositionering (Forhøjet
JPE) Sensorisk svækkelse. Lokal cervikal mekanisk hyperalgesi. Generaliseret
sensorisk hypersensibilitet (mekanisk, termisk). Nogle kan have SNS forstyrrelser.
Neurologiske tegn på styringsbesvær, inkluderende: Svækket eller fraværende
senereflekser; musklesvaghed; sensoriske mangler. Psykisk funktionsnedsættelse.
Forhøjet psykisk stress, (GHQ; TAMPA). Forhøjet niveau af akut posttraumatisk
stress.

WAD IV       Fraktur eller dislokalisation

Diagnostiske tests/procedurer, forkortelser: ROM: Cervikal bevægelighed; CCFT: Cranio-cervikal flexisions-test; GHQ: General health Quesionnaire; JPE: ledpositionering; TAMPA: Skala for kinesiofobi; SNS: sympatiske nervesystem

Whiplashforeningens ønsker for fremtiden:
Whiplash er en meget upræcis betegnelse, som dækker alt fra en betegnelse for selve bevægelsen til symptomer umiddelbart efter ulykken/skaden, men også for den kroniske tilstand af whiplash. Vi mener, at whiplash internationalt bør kaldes for det, det er, nemlig nakkeskader, for whiplash er ikke én, men flere skader. Indtil det er muligt at diagnosticere den enkeltes skader, kan man med fordel inddele skaderne i øvre og nedre nakkeskader.
Vi ønsker dog først og fremmest forskning på området. Både forskning i skaderne og i undersøgelsesmetoder samt i behandling. Forskningen bør forestås af læger, da læger som regel kun anerkender egen forskning.

Hvis du vil se diagnosekriterierne for andre “funktionelle lidelser” også, kan du google “Diagnosekriterier for de funktionelle syndromer”.