Læger ønskes, at en læge skal afgøre, om en patient må bruge den alternative behandling, han eller hun ønsker. I stedet foreslår Torben Nielsen, formand for Foreningen for Oplysning om Komplementær Kræftbehandling i Danmark i en kronik i Sundhedspolitisk Tidsskrift, at der oprettes et vidensråd for komplementær eller alternativ behandling. Han finder det andet formynderisk.

Et vidensråd skal vejlede danskerne om behandlingsmuligheder i både det etablerede og i det alternative sundhedsvæsen. Om der er videnskabelig evidens for en behandling eller ej betyder mindre, hvis en behandling virker.
Meningen med et vidensråd er, at den alternative branche kan reguleres. Fordi der findes brodne kar. Men der findes brodne kar i alle brancher, mener Torben Nielsen. Og de skal selvfølgelig kunne straffes eller uskadeliggøres.
Man ved fx ikke, om akupunktur var årsagen til en mands død, selv om det har været skrevet alle vegne. For der står ikke i obduktion af manden, at han døde pga. akupunktur, men at det ikke kunne udelukkes. Det var ikke muligt at finde stikmærker efter akupunkturen.

Han stiller også spørgsmål ved om dem, der har deltaget mest livligt i debatten om alternativ behandling, har økonomiske interesser i hver deres argumentation. Og om de er habile til at udtale sig. Han taler også om magt.
Han finder det i hvert fald krænkende og formynderisk, hvis læger skal afgøre, om en patient må bruge alternativ behandling eller ej.
Et vidensråd skal ikke besættes udelukkende af læger, som er imod alternativ behandling.

Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing kalder det for ”sund fornuft og intet andet”.
Men er det sund fornuft at fratage to mio. danskere retten til at bruge alternativ behandling?
”Det er arrogant og strider mod alle mine værdier i forhold til at have et frit valg”.
Hvor er patienterne i et vidensråd, spørger han.
Læger understreger, at alternative behandlinger ikke er ufarlige.
Men sundhedsvæsenet er heller ikke ufarligt. Over 40.000 utilsigtede hændelser i 2016 svarer til over 6 % af alle indlagte har oplevet en utilsigtet hændelse. Antallet af utilsigtede hændelser stiger – især i kommunerne. 5.000 danskere dør hvert år af medicin. Der er også patienter, der dør af fejlbehandlinger.
Til sammenligning er der kun registreret en utilsigtet hændelse i ca. 0,01 % af akupunkturbehandlinger.
Patienterne skal i fokus, mener han. Også i et vidensråd.
Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/2952-hvem-er-et-vidensrad-for-komplementaer-behandling-til-gavn-for.html

Ovenstående er et meget tankevækkende indslag i debatten om brugen af alternative behandlere. Der er ganske rigtigt brodne kar blandt alternative behandlere, men det etablerede sundhedsvæsen står ikke i skyggen, når det kommer til fejl og utilsigtede dødsfald.
Igen må vi sige, at det synes uforståeligt, at nogle læger mener, de kan bestemme over, om du eller jeg må gå til en alternativ behandler, som vi selv skal betale for. Aldrig i livet. Det mener vi også er formynderi.
Måske skulle læger forsøge at holde lidt mere justits i egne rækker. Rigtig mange mennesker er nødt til at bruge alternative behandlere, når det etablerede sundhedsvæsen (læger) ikke slår til og ikke formår at forbedre folks helbred. Når to mio. danskere anvender alternativ behandling må læger med rette kunne stille sig selv spørgsmålet, om de er dygtige nok? For var de det, var der ingen grund til, at så mange mennesker søger andre steder hen.
Det mest uforståelige er dog, at læger ser ud til at bekrige de alternative behandlere. Først fik de fjernet hele siden med forskellige alternative behandlinger fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Dernæst begyndte diskussionerne om, hvordan læger kan styre de alternative behandlere. På baggrund af ét dødsfald forårsaget af en akupunktørs punktering af en patients lunger, som nu viser sig måske endda ikke at være den fulde og hele sandhed.
Der er noget, der trænger til at blive efterset. Også indenfor lægernes domæne.
Og ikke mindst vil vi opfordre læger til at samarbejde med de alternative behandlere fremfor at bekrige dem. Det ville begge parter og ikke mindst patienterne kunne have stor glæde af. Ingen har glæde af frugtesløse diskussioner, som ikke bliver mere frugtbare af at blive gentaget.