1. januar 2022 skal WHO´s internationale og reviderede klassifikationssystem ICD-11 officielt være færdigimplementeret. ICD-10 udgår da, og sammen med den også de hidtil anvendte diagnoser for whiplash.

ICD-10

I ICD-10 har patienter med whiplash fået følgende diagnoser:

1.  Whiplash Associated Disorder (WAD) DS134C – i ICD-10.
Kilde: https://icd.who.int/browse10/2019/en#/S13.4

2. Komplekse langvarige eller kroniske ikke-maligne smerter – DR522E SKS – i sygehusvæsenets klassifikationssystem SKS baseret på ICD-10.
Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Vejledning-til-anvendelse-af-koder-for-funktionelle-lidelser/Kodning-af-funktionelle-ledelser.ashx?la=da&hash=1F41910DCD675D3CF75D2E208823313F3149589C

3. Somatoform smertetilstand – DF45.04  – (i psykiatrien).
Kilde: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/powerpoints-29.11.2018.-peter-la-cour%20(1).pdf

Dertil kommer en lang række ikke er egentlige diagnoser, bla. komplekse symptomer, kroniske smerter, og medicinsk uforklaret sygdom, som er anvendt i somatikken og Bodily Distress Syndrom, Liaison-psykiatriske tilstande, somatisk symptom relaterede lidelser, belastningsreaktioner (”nede med stress”), som er brugt i psykiatrien.

IDC-11
Whiplash Associated Disorder og somatoform lidelse udgår.

Kronisk whiplash rubriceres som:
1. Chronic post traumatic pain, MG30.20.
Kilde: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1034914433


I Danmark
, hvor man går enegang i forhold til ”funktionelle lidelser” og Sundhedsstyrelsen i 2018 besluttede – uden om WHO og ICD-10 – at whiplash skal rubriceres under den danske diagnosekode for ”funktionel lidelse”, nemlig Funktionel lidelse muskuloskeletal – DR688A9B3 – fortsætter dette formentlig. Diagnosen er heller ikke godkendt i ICD-11.
Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Vejledning-til-anvendelse-af-koder-for-funktionelle-lidelser/Kodning-af-funktionelle-ledelser.ashx?la=da&hash=1F41910DCD675D3CF75D2E208823313F3149589C
Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Vejledning-til-anvendelse-af-koder-for-funktionelle-lidelser/Kodning-af-funktionelle-ledelser.ashx?la=da&hash=1F41910DCD675D3CF75D2E208823313F3149589C

Hvilken betydning det får, at whiplash fremover rubriceres under smerter og ikke som selvstændig diagnose, vides endnu ikke. Men da forskning sker på baggrund af diagnosekoder kan man frygte, at forskningen i whiplash bliver mindre. Men det vides ikke med sikkerhed. Til gengæld er der ingen tvivl om, at forskningen i smerter, som nu får selvstændige diagnosekoder, vil øges.