En gruppe mennesker med whiplash og hjernerystelse og har fået nok af forsikringsselskabers ufine metoder til at undgå at betale erstatning, selv om læger har vurderet, at de er skadet af ulykken.

Whiplashforeningen har med stor interesse fulgt mediernes belysning af sagen. De problemstillinger, pressen – bla. udsendelsen ”Kontant” den 19.09.19 og Ugebrevet A4 – har beskrevet i forhold til massive problemer med at opnå erstatning, er desværre genkendelige, bla. at

  • der er ulige magtforhold, mellem forsikringsselskaber og skadeslidte.
  • forsikringsselskaber forsøger, at undgå at anerkende skader som følge af whiplash.
  • de speciallæger, forsikringsselskaberne henviser til, har en holdning, som kan mindske erstatning.
  • forsikringsselskaber har mange ressourcer, de kan tage i brug for at køre den skadede ned – mistro, mistillid, overvågning, dygtige advokater, penge etc. – i modsætning til den whiplashskadede.
  • forsikringsselskaber antager, at skadeslidte ønsker at snyde.
  • de whiplashskadede ofte ikke kan genkende sig selv i speciallægeerklæringer, lavet af læger, som forsikringsselskabet har hyret.
  • de speciallæger, som forsikringsselskaberne bruger, ikke altid er objektive i deres vurderinger.
  • de af forsikringsselskabet valgte speciallægers vurderinger, ofte vejer tungere end andre lægers vurdering.

Et af de helt store problemer for whiplashskadede er, at forsikringsselskaber ofte underkender årsagssammenhæng mellem ulykke og symptomer. Et andet stort problem er, at et whiplashskadet menneske ud over evt. problemer med en erstatningssag, også har problemer med helbredet, og ofte også med økonomi m.m. Mange har måttet gå fra hus og hjem, fordi de ikke har fået erstatning. Nogle har været nødt til at droppe erstatning pga. det dårlige helbred. Magtbalancen mellem forsikringstager og forsikringsselskabet er ulige, og skadeslidte har ofte ikke har mange chancer imod et forsikringsselskab, som nægter at udbetale erstatning.

Whiplashforeningen støtter derfor op om og søger indflydelse på de tiltag, der er i gang i forhold til at ændre på de uretfærdigheder, der sker på erstatningsområdet, så retssikkerheden atter kan øges.
Vi ønsker, at whiplashskadede i fremtiden får mulighed for en retfærdig og uvildig vurdering af deres skader som baggrund for erstatningsudbetaling.

Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere spørgsmål. Skriv til presse@whiplashforeningen.dk

Med venlig hilsen
på vegne af Whiplashforeningen
Faglig konsulent
Hanne Holst Rasmussen