I forgårs var Marcus Wils Lorenzen, næstformand i Whiplashforeningen, i TV Midt Vest i forbindelse med læge og specialist i neurologi Helge Kasch´s doktorafhandling om udvikling af en test til forudsigelse af, hvem der udvikler kronisk whiplash.
Helge Kasch har fundet, at det er vigtigt at fokusere på nakkemusklerne, og at en måling af bevægelighed i nakken er altafgørende for forudsigelsen. I de kriterier han bruger til forudsigelsen, indgår ud over bevægelighed også bl.a. smerter samt psykiske og sociale faktorer.
Vi skrev om forskningen under Nyheder den 20.9 2020 på http://www.whiplashforeningen.dk/nyheder/doktordisputats-i-forudsigelse-af-kronisk-whiplash/
Forudsigelsen af, hvem der udvikler kronisk whiplash, skal bruges til en mere målrettet indsats med smertebehandling, genoptræning og evt. hjælp til psykiske problemer.

Whiplashforeningen er naturligvis glade, når der sket nyt på whiplashområdet. Mht. Helge Kasch har han – som tidligere nævnt – forsket i whiplash de seneste 20 år. Han har i flere sammenhænge – også i forbindelse med sin doktordisputats – forsket sammen med Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Han er desuden med i UlykkesPatientForeningens forskningsråd og deltager som sådan i at udpege de forskningsprojekter, foreningen støtter. Hidtil har forskningen haft psykologiske aspekter, bla. PTSD.
Tilsyneladende har Helge Kasch brugt 20 år til forskning i forudsigelsen af kronisk whiplash. Selv om forudsigelsen kan være en hjælp, ville det have været en større hjælp, hvis han også havde set på, hvad bevægeindskrænkningerne i nakken egentlig skyldes, så man kan sætte ind – ikke bare med smertebehandling og genoptræning som han nævner i indslaget– men også i at få behandlet den tilgrundlæggende årsag! For han og andre har også fundet, at ALLE har ændret muskelfunktion i nakken efter whiplash – også dem, der senere bliver raske. Så hvad er det så for ændringer dem, der ikke bliver raske har i forhold til dem, der bliver raske? Skyldes deres muskelændringer uoprettelige skader? Eller er det noget, der kan gøres noget ved? Det har vi stadig til gode. Dog arbejder svenske forskere og fysioterapeuter, som også har konstateret muskelændringer efter whiplashskader, på at lave et træningsprogram efter whiplash. Et forstudie viste, at 60 % blev raske af den træning, de har fundet frem til. Vi venter dog stadig på det endelige resultat.
Et sted kan man måske frygte, at forudsigelsen af kroniske whiplash kan komme til at tjene til at give mennesker efter et whiplashtraume diagnosen funktionel lidelse langt hurtigere, når man har vurderet, at en skadet person har tegn på, at det udviklser sig til kronisk whiplash?!