Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Om foreningen

Whiplashforeningen er for piskesmældsramte og deres pårørende.

Der er mange, der er alvorligt ramt af dette usynlige handicap, som er svært at håndtere.

Piskesmældsramte kæmper for at få det bedre, bevare fast tilknytning til arbejdsmarkedet og få deres tilværelse til “at hænge sammen”.

Det er vanskeligt, når spørgsmålene hober sig op, og ingen rigtig kan hjælpe.

Det er her Whiplashforeningen kommer ind i billedet.

Foreningens formål er at:

  • Yde støtte til piskesmælds-ramte og deres pårørende.

  • Arbejde for fuld anerkendelse af piskesmælds-skader og de konsekvenser skaderne har.
     
  • Arbejde for at forbedre vilkårene for piskesmælds-ramte.
     

Foreningen er
en interesseorganisation for piskesmældsramte og pårørende og andre interesserede.

Vores eksistensgrundlag
er vores medlemmer og ressourcerne til at drive foreningen kommer fra medlemskontingenterne, økonomiske bidrag og donationer samt tipsmidler.

Foreningen ledes
af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Alt arbejde
udføres på frivillig basis og af interesse for foreningens udbredelse og virke.

Whiplashforeningen er stiftet den 11. maj 1999 i Skodsborg.