Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Vision & Mission

MISSION
Whiplashforeningen formidler information til piskesmældsramte, deres pårørende og andre med interesse for piskesmældsskader via hjemmesiden og medlems-bladet WhiplashNyt, der udkommer 4 gange årligt, samt diverse foldere.

Desuden organiserer Whiplashforeningen sociale arrangementer til gavn for alle foreningens medlemmer, samt etablerer og støtter via de lokale Café-grupper. 

VISION
Whiplashforeningen arbejder for fuld anerkendelse og forståelse af piskesmælds-skader her i Danmark. Whiplashforeningen vil gerne være et sted hvor både piskesmældsramte, pårørende og det sundhedsfaglige system kan indhente nyttig viden og støtte.

Whiplashforeningen vil fokusere på:

  • Arbejde på fuld anerkendelse af piskesmældsskader og kendskab, både sundhedsfagligt, politisk og socialt.
  • At være en forening som alle medlemmer får et positivt udbytte af.
  • Foreningens midler skal benyttes således at der fås maksimalt udbytte af pengene, og at udbyttet er til gavn for medlemmerne.
  • At whiplash-ramte og pårørende i mødet med Whiplashforeningen oplever at få øget deres handlekompetencer i forhold til deres egen situation.
  • At anvende foreningens midler til gavn for medlemmerne og til at fremme foreningens interesser, herunder bla. Fremme Nordisk samarbejde, samt til indkøb/afholdelse af relevante og interessante foredrag, seminarer mm.
  • At fremstå som en seriøs forening der kan få et samarbejde op at køre, hvor alle arbejder mod samme mål.
  • At holde sig orienteret om den nyeste forskning/viden om whiplash.
  • Bestyrelsesarbejdet skal bygge på gensidig respekt og tillid, hvor medlemmerne er åbne overfor forandring og nytænkning.