Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Hvilke skader kan opstå?

Nedenfor er et udpluk af skader der kan opstå efter et piskesmæld.

Nakke
Nakkestivhed og bevægeindskrænkning i halshvirvelsøjlen.

Øjne
Synsforstyrrelser i form af besvær med at fokusere/stille skarpt, øget lysfølsomhed og evt. dobbeltsyn.

Ører
-Hørelsen kan påvirkes.
-Man kan få nedsat hørelse eller få hyperacusis (lydoverfølsomhed) – man hører ”alt for godt”.
-Tinnitus. Susen eller ringen for ørerne.
-Propper eller tryklignende tilstande.
-Skader i det indre øre.

Svimmelhed
-Svimmelhed i forskellige former.
-Skibsdækssvimmelhed, pludselige  
 svimmelhedsanfald, som  om man kastes rundt i 
 en centrifuge.
-Signalerne fra øjnene og balancecentret i det indre øre og  fra nakken kan efter 
 en ulykke blive kraftigt påvirket, så der dannes signalkaos.

Kæbe
-Kæbeleddet kan blive skadet og bidfunktionen påvirket.
-Faktisk tales der i dele af litteraturen om decideret ”kæbepiskesmæld”, hvor kæben i ulykkesøjeblikket bliver skadet.

Kognitive problemer
-Koncentrationsbesvær, dårlig korttids-hukommelse, hurtig udtrætning, besvær med indlæring, irritabilitet, ændret stress-tærskel, dårligt søvnmønster kan forekomme.
-Svært ved at have flere bolde i luften på en gang.
 
Øvrige
-Føleforstyrrelser, sovende fornemmelser eller evt. muskel-svaghed kan komme ved nerverods-påvirkning.

Hjernerystelse
-Et slag mod hovedet kan give hjernerystelse. piskesmælds-mekanismen kan også forårsage en ”rystelse” af hjernen, ”brainlash”.
-Symptomerne på hjernerystelse er kortvarig bevidstløshed, hovedpine og ofte hukommelsestab omkring selve hændelsen.
-Mange har kvalme og kaster op.
-Efter en hjernerystelse forsvinder symptomerne ofte gradvist efter få dage op til et par uger.
-Hjernen har brug for ro og skal belastes så lidt som muligt.

    * Tag det stille og roligt i en uge eller to.
    * Hvil dig mellem dine små gøremål
    * Begræns læsning, pc- og TV kiggeri til et minimum.

Der er risiko for, at symptomerne trækker ud, hvis man kører for hårdt på umiddelbart efter ulykken.

Hos enkelte bliver tilstanden permanent og kaldes så postkommotionelt syndrom og er en form for traumatisk hjerneskade.

Der er særlig grund til at være forsigtig hvis man tidligere har været udsat for piskesmældsulykker/hjernerystelser.

Man kender fænomenet fra boksere, som kan få skader ved gentagne knockouts.
Der er mange lighedspunkter ved hjernerystelse og piskesmæld – mange af symptomerne er de samme.
 
Læg mærke til og noter alle dine symptomer fra starten.