Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Speciallæger

 

Forberedelse inden undersøgelsen hos en speciallæge

Det er en fordel at have en bisidder med til undersøgelsen, dvs. en person der kender dig og har forståelse for din situation. Det kan ofte være en fordel, at man er 2 til at huske alt det, man gerne vil sige samt at huske det, som speciallægen siger.

Det kan være svært at huske alle sine gener, når man sidder og skal remse dem alle op på en gang. Derfor er det vigtigt, at man nedskriver alle sine gener og medbringer dette papir til undersøgelsen.

Det er vigtigt at graduere generne, dvs. nævn de 3 gener der virkelig har en stor indflydelse på din hverdag. De andre gener skal selvfølgelig også nævnes, men det kan give et forvirrende sygdomsbillede, hvis de alle bliver nævnt i flæng. Hvis der er variation i gener eller smerter, er det vigtigt at speciallægen gøres opmærksom på dette. Beskriv så klart som muligt, hvornår eventuelle smerter opstår, og om de er konstante eller varierende i styrke. Hvis der er nogle bevægelser, der provokerer smerterne/generne, fortæl da speciallægen herom.

Vær ærlig omkring dine smerter og gener – både overfor speciallægen, men også overfor dig selv. Dette er vigtigt for at give så klart et billede af din skade som muligt.

Ved selve undersøgelsen kan du blive bedt om at tage dit tøj af. For de fleste er det en ubehagelig og sårbar følelse at stå der i sit undertøj. Så tænk over hvad du tager på af undertøj inden undersøgelsen, således at du ikke føler dig nøgen og udstillet.

Der er vigtigt at skelne mellem at komme til en undersøgelse i offentligt regi henvist af din praktiserende læge og en undersøgelse udbedt af et forsikringsselskab.

En undersøgelse, du bliver henvist til af din egen læge, har til formål at afklare,
hvad du fejler, og der bliver (bør blive) lagten plan for, hvordan du kan afhjælpes med symptomer f. eks. ved operation eller ved fysioterapi.

En speciallægeundersøgelse foranlediget af et forsikringsselskab (eller evt. din
kommune) har udelukkende det formål at fastslå eventuelle gener/mén samt fastslå, hvorvidt disse kan betragtes som varige.

Beskrivelse af speciallæger

Ortopædkirurg
Ortopædkirurg er speciallæge i den kirurgiske og ikke-kirurgiske behandling af skader samt medfødte og erhvervede lidelser i bevægeapparatet. Ortopædkirurgen varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter (fx arme/ben) og rygraden.

Reumatolog

En reumatolog/fysiurg beskæftiger sig med bevægeapparatets fysiologi og med sygdomme, der rammer bevægeapparatet og fremkalder smerte og medfører tab af bevægefunktionen i led, knogler og muskler. Det er ofte gigtlignende lidelser, som reumatologen tager sig af. En reumatolog har forståelse og kendskab til smertetilstande og nedsat fysisk funktion.

Øjenlæge
En øjenlæge undersøger ens syn og behandler synsproblemer, nystagmus dvs.
ufrivillige rykvise bevægelser af øjenæblerne, problemer med at fokusere, afstandsbedømmelse og andre synsproblemer.

Ørelæge
En ørelæge undersøger ens hørelse og behandler nedsat hørelse eller lydoverfølsomhed, kaldet hyperacusis dvs. man hører ”alt for godt” og kan have svært ved at retningsbestemme lyd, tinnitus dvs. mere eller mindre konstant susen eller ringen for ørerne, propper eller tryklignende tilstande. Ørelægen
kan også diagnosticere skader i det indre øre, der kan medføre bla. balanceproblemer.

Neurokirurg
Neurokirurgen undersøger og opererer for sygdomme og unormale tilstande i det
centrale nervesystem. F.eks. neurologiske udfald, dvs. svimmelhed, manglende følesans, ”død fornemmelse” i fingre, arme eller ben, og at man ikke kan holde fast på genstande i hænderne samt meget andet. En neurokirurg er en speciallæge, der opererer i hjernen, rygsøjlen og nerverne generelt. Rygsøjlekirurgi omfatter f. eks operationer for diskusprolaps.

Neurolog

Hos neurologen bliver der spurgt ind til gener (kaldet subjektive gener), og der
bliver lavet en neurologisk undersøgelse. Dette forgår blandt andet ved, at patienten skal udføre nogle simple øvelser f.eks. Stå på et ben, gå på tæer, stå stille og lukke øjnene osv. Derudover vil neurologen foretage en fysisk undersøgelse med henblik på at afsløre neurologiske skader, dvs. skader på nervesystemet. En neurolog er en speciallæge i neurologi og som er uddannet til at varetage diagnostik, behandling og rehabilitering af patientermed neurologiske og neurobiologiske sygdomme.