Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

WAD - Definition af piskesmældsskaden

Whiplash på engelsk og piskesmæld på dansk

WAD er WHO's (FN's verdenssundhedsorganisation) definition på piskesmæld.

WAD er en forkortelse for whiplash associated disorder og benyttes om piskesmældsskaden.

”Piskesmæld er en accelerations- decelerationsmekanisme med energioverførsel til nakken.

Den kan opstå ved påkørsel ved motorkøretøjskollisioner, men kan også opstå ved fald, vold, sportsudøvelse eller andre ulykker.

Kraftpåvirkningen kan resultere i led- og bløddelsskader (piskesmælds-skader), som kan føre til mange forskellige kliniske manifestationer (Whiplash Associated Disorder).”

(Spitzer et. al. 1995)

Betegnelsen piskesmæld går tilbage til 1928, hvor Crowe præsenterede skader på halshvirvelsøjlen ved et årsmøde for the Western Orthopedic Association i San Francisco. 

Piskesmæld er det ‘smæk’ man får i nakken. WAD er en forkortelse for whiplash associated disorder og benyttes om piskesmældssyndromet.

 

WAD-klassifikation

’The Quebec Task Force on Whiplash Associated Disorders’ klassificerede i 1995 skader ved hjælp af følgende graduering. 

Grad Kliniske tegn 

0   Ingen klager og ingen objektive fund.

I    Klager over smerter, stivhed eller ømhed af

     nakken, ingen objektive fund.

II   Nakkeklager og muskuloskeletale kliniske fund.

III  Nakkeklager og neurologiske kliniske fund.

IV  Nakkeklager og fund af frakturer og/eller dislokationer

WAD begrebet har sit udgangspunkt i de muskuloskeletale problemer og tager desværre ikke højde for en lang række symptomer, der kan henføres til centralnervesystemet, kognitive og hukommelsesmæssige funktioner, sansefunktion og bidfunktion.