Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Advokatomkostninger ved fritidsskader

I relation til advokatomkostninger er det sådan, at modpartens forsikringsselskab som hovedregel dækker rimelige advokatudgifter i relation til opgørelse af selve erstatningskravet.

Det vil sige, at selskabet ikke skal betale for de omkostninger der ikke er i relation til erstatningskravet til forsikringsselskabet.

Normalt dækker forsikringsselskabet et salær, der svarer til halvdelen af det samlede salær i erstatnings-sagen.

Offentlig retshjælp
Hvis du bor alene og tjener under kr. 294.000 eller bor sammen med en /eller er gift og I tjener op til kr. 374.000 tilsammen (med tillæg af kr. 51.000 pr. hjemmeboende børn) - er der mulighed for tilskud til advokatbistand. Hvis dette er tilfældet skal du henvende dig til din erstatningsadvokat.

For at undgå for store omkostninger i advokatsalær, i forhold til at hjælpe i en kommunal sag, kan man rette henvendelse til sin fagforening for at bede denne om hjælp til den kommunale sag.