Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Gensidig forsørgelsespligt

Gensidig forsørgelsespligt betyder, at hvis man er samlevende eller gift med en førtidspensionist. Skal 


Din førtidspension blive sat ned, hvis du ikkeer enlig.

Dog ikke hvis du bor sammen med din Mor, Far, søskende eller egne børn.

Der er grundlæggende to satser en for enlige førtidpensionister og en for samlevende/gifte førtidspensionister.
Din førtidspension bliver sat ned ved indkomst over:
   
Gift/samlevende med pensionist 114.400
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 114.400 *

* Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist,ser man bort fra de første 180.132 kr. (2014) af din partners indtægt.

Herefter kan I sammenlagt have supplerende indtægter på op til 114.400 kr. om året (2014), før det påvirker din pension.

Din partners indtægter ud over 234.600 kr. (2014) påvirker ikke din førtidspension.

ægtefælle/samlever har indtægter ved siden af din pension, f.eks. indtægter fra arbejde, private pensioner eller renteindtægter. En evt. formue har i sig selv ingen betydning, det er alene renterne eller andet afkast af formuen, der får betydning. Det hedder gensidig forsørgelsespligt