Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Arbejdsskadestyrelsen

ASK er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet som neutral myndighed træffer de afgørelser i arbejdsskadesager.

Det er dem, der træffer afgørelse om, hvorvidt en skade kan anerkendes som en arbejdsskade. De træffer også afgørelse om, hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en arbejdsskade.

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader, det er din arbejdsgivers forsikringsselskab der udbetaler eventuelle erstatninger til dig. Som ligeledes betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet hos os.
 
ASK kan også benyttes i privat skadesager hvis, der ønskes en uvildig/neutral vurdering mhp. afgørelse af en sag.

Er din sag sendt til ASK, kan du finde hjælp med div. vejledninger og informationer på deres hjemmesider til brug for udfyldelse af deres ”forespørgsler”.

Afgørelsen fra ASK til de involverede parter varierer meget, da det har stor betydning for hvad de er blevet sat til at vurdere i netop din sag, der kan gå fra ca. 4 mdr. til over 1 år – gennemsnittet var sidste år ca. 7-8 mdr. – de bestræber sig dog på at holde det under 1 år.

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af forløbet fra ASK får en sag til den er afsluttet.

Den hedder: Når skaden er sket 1. januar 2004 eller senere, Marts 2011.