Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning

Som handicappet med varig nedsat funktionsevne, er det muligt at søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning hvor det offentlige enten kan give tilskud eller betale for det ansøgte.

Hjælpemidler
Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler, hvis hjælpemidlerne i væsentlig grad:

  • hvis hjælpemidlet kan afhjælpe dig
  • hvis hjælpemidlet lette dagligdagen i dit hjem
  • hvis hjælpemidlet er nødvendigt i dit arbejdsliv

Boligindretning
Gør den nedsatte funktionsevne at der skal ændres på din bolig, kan dette ligeledes gøres med tilskud.

Er det ikke muligt at ændre din bolig således at den passer til dit nedsatte funktionsevne, kan din kommune dække de udgifter der vil være forbundet med at flytte til en bolig som passer til dig.

Forbrugsgoder
Her gør det som ved hjælpemidler og boligindretning, gældende at det ansøgte skal kunne afhjælpe dig i dagligdagen.

Ved forbrugsgoder som koster over 500 kr. kan du få 50% i tilskud, dog skal der være tale om forbrugsgoder som ikke er det man kalder for "sædvanligt indbo".

Det vil sige at et tv, telefon og andre ting som er normalt man har, er det ikke muligt at få tilskud til. 

Er der tale om at du ikke kan bruge det almindelige produkt, man skal have et som koster mere er der tale om merudgifter efter § 100 i serviceloven.

Når du søger om disse, har din indkomst eller din økonomi ikke indflydelse på om du er berettiget til det ansøgte. Tilskuddet er også skattefrit.

Det kan også her være en god ide at søge på ankestyrelsens hjemmeside, for at se tidligere afgørelser 

Mere information

Se Ankestyrelsens
hjemmeside
for
tidligere afgørelser