Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Revalidering

Betyder ” at gøre god igen” og anvendes som erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp. Revalidering kan bidrage til, at personer med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
 
Målet er, at man skal kunne forsørge sig selv og sin familie.
Følgende kriterier skal være opfyldte:

 • Der skal være tale om en begrænsning i arbejdsevnen.
   
 • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse.
   
 • Andre erhvervsrettede aktiviteter skal være utilstrækkelige til at bringe dig ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. F.eks. aktivering eller arbejdsprøvning.

Det er vigtigt at bemærke, at alle andre muligheder for støtte først skal udnyttes før revalideringshjælp kan tilbydes.
 
Kommunen skal foretage en konkret og samlet arbejdsevne vurdering af mulighederne for varig tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder hvorvidt det er realistisk, at revalidering vil bringe dig helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet.
 
Forrevalidering / erhvervsplan
Der kan være mange elementer i en revalidering. Den kan være ganske kort eller vare flere år og kan være sammensat af flere tilbud, såsom:

 • Arbejdsprøvning.
 • Afklarende aktiviteter.
 • Optræning eller oplæring i virksomheder (offentlige og private).
 • Uddannelse.
 • Hjælp til at etablere egen virksomhed.

Hvad der vælges, afhænger af den helbredsmæssige og sociale situation, samt evner og interesser, der jo er vigtige for at gennemføre et vellykket revalideringsforløb.