Læs mere

Interview med Liselott Blixt om forsikringsselskaber og speciallæger

Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF og medlem af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget, har talt med rigtig mange borgere, som er kommet i klemme i forhold…

Læs mere

Henviste patienter afvises af hospitaler

Formanden for de praktiserende læger Anders Beich siger, at praktiserende læger i stigende grad oplever, at deres henvendelser til hospitaler på konkrete patienter afvises. Ofte…

Læs mere

National klinisk retningslinje for hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse i København, har fået til opgave at lave en ny National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse. Centret blev oprettet 5.11 2018 og…

Læs mere

Ulige magtforhold forplumrer erstatningssager

Den anonymt forsikringsansatte, som gennem ½ år har talt med Ugebrevet.dk om forholdene i forsikringsselskaber, og som vi tidligere har skrevet om, fortæller til Ugebrevet,…

Læs mere

Kronisk whiplash, psyke og erstatning

Kiropraktor, lektor og ph.d. Lars Uhrenholt kontaktes ofte af advokater, når der opstår en twist i en forsikringssag hos en whiplashskadet og forsikringsselskabet mener, den…

Læs mere

Stig Gerdes har ikke fået sin autorisation som læge tilbage

Tidligere praktiserende læge Stig Gerdes, som mange af os kender for hans kamp imod såkaldte ”funktionelle lidelser” og for sagen om Karina, der blev tvangsfjernet,…