Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Hvad er piskesmæld?

Piskesmælds-skade 
På engelsk hedder det whiplash og på dansk hedder det piske-smæld.

Piskesmæld beskriver traumemekanismen ved skaden og ikke selve typen af skade. Dette betyder at man ikke har piskesmæld eller kronisk piskesmæld som mange, både tilskadekomne og andre i systemet i daglig tale benævner skaden, og dette er med til at skabe forvirring.
Diagnosen piskesmældsskade gives ofte til personer hvor det ikke er muligt at identificere en egentlig vævsskade. Denne diagnose bunder ofte i uoverensstemmelser mellem sundhedsfaglige grupper, idet man definerer en piskesmældsskade forskelligt.

Hvordan sker skaden
Indtil for få år siden mente man, at et piskesmæld kun opstod ved en bagfra kommende kollision, men i dag er det almindeligt udbredt, at piskesmæld også kan opstå ved kollisioner der kommer forfra eller fra siden.

Den typiske piskesmælds-skade opstår hos fører eller passagerer i bil, der påkøres bagfra, forfra eller fra siden.

Men andre skade-situationer kan medføre en tilsvarende voldsom bevægelse i halshvirvel-søjlen, fx fald med kraftig rotation af kroppen og vold som ved direkte traumer eller slag mod hovedet.

En piskesmældsskade
En skademekanisme, som kan få en række følger med forskellige symptomer, der ikke har samme latenstid (den tid der går mellem en påvirkning og den herpå følgende reaktion). 

Umiddelbart efter, at piskesmælds-læsionen er indtruffet, oplever den tilskadekomne typisk hovedsagelig muskelsmerter i nakke- og halsregion og hovedpine.

Disse smerter kan klinge mere eller mindre af i løbet af nogen tid, og herefter blive fulgt af bl.a. svimmelhed, tab af koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, udtalt træthed, hurtig udtrætning og kognitive funktionstab af forskellig art, smerter i arme og ryg, føleforstyrrelse, kæbesmerter og syns- og læsevanskeligheder samt depression.

Manglende oplysning herom ved første eller de første lægekonsultationer, kan meget vel skyldes den forskel i latenstid, som de forskellige følger har.

Følger af en piskesmælds-skade rammer den skadelidte direkte, men indirekte også skadelidtes nære pårørende og familie.