Der er i dag der krav om, at en medarbejder, som får et handicap og skal arbejde i fleksjob, skal ansættes i 12. mdr. forud efter de sociale kapitler i overenskomsten eller efter særlige vilkår, hvis der ikke er en overenskomst, skriver Danske Handicaporganisationer. Det bør afskaffes, så virksomheder lettere kan beholde medarbejdere, som ikke længere kan arbejde på ordinære vilkår. Derfor er antallet af fastholdelsesfleksjob næsten ikke vokset siden reformen i 2013. Kun borgere, der har mindre end seks år til folkepensionsalderen, kan ansættes direkte i fastholdelsesfleksjob.

Kilde: https://handicap.dk/6-forslag-nemmere-adgang-til-fastholdelsesfleksjob

Vi har ofte hørt, at mennesker med kroniske whiplashskader, hvis arbejdsgiver på ulykkestidspunktet, gerne ville have dem ansat i et fleksjob, må droppe det. For det lader sig sjældent gøre i dag. Derfor er det positivt, at der nu tales om ændringer.